Annan laenu Pärnus

Head ülemaailmset ühistute/ kooperatiivide päeva! Korteriühistute X Suveülikool Eesti Korteriühistute Liit kutsub korteriühistute juhte ning õpihimulisi huvilisi korteriühistute X Suveülikooli. Konverentsiga koos toimub ka korteriühistutele teenuseid pakkuvate ettevõtete mess. Kursus sobib nii alustavale kui ka kogemustega juhile. Konverentsil on sünkroontõlge. Riigi plaan on erastada majavalitsused ja luua korteriühistuid, et inimesed hakkaksid ise oma vara eest hoolitsema, kuid ametnike teadlikkus on väga väike. Teemaks Tallinna linna toetused korteriühistutele. Infopäeval on põhirõhk praktilistel näpunäidetel ja kogemuste jagamisel. Konverents toob Tallinna elamumajanduse tippeksperdid Euroopast, eraldi keskendutakse Baltikumi elamufondi olukorrale ja renoveerimisvõimaluste finantseerimisele. “Majade vahel ja rõdudelt lendavad igas ilmakaares odavad ja sugugi mitte alati ohutud pürotehnilised vidinad,” toob Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Urmas Mardi näiteid. Täname kõiki korteriühistute e-teenuste küsimustikule vastanuid. Lisaks eelpool nimetatud müügimeestele võib tänaval kohata annetuste küsijaid, kes oma sõnul koguvad toetusi erinevate organisatsioonide heaks. Notice: JavaScript is required for this content. Aprillis toimub infopäev Tallinnas ja Pärnus, maikuus Tartus ja Narvas. Juhendis sisalduv näidisprotseduuride loetelu on kujundatud ennekõike korteriühistute revisjoni eripära silmas pidades. märtsil vastanute seast ühe auhinnasaaja. Selle abil on võimalik ühendada printer arvutiga ka läbi Wifi võrgu, mis teeb printeri kasutamise väga mugavaks. Tähelepanu, Harjumaa korteriühistud! Olete oodatud osalema infopäeval “Turvalisus kortermajas”, kus kõnelevad politsei, päästeameti ja Eesti Korteriühistute Liidu esindajad. Infopäeval antakse ülevaade sellest, mis uue seaduse tulekuga täpsemalt juhtuma hakkab, mida peaks korteriühistut luues silmas pidama ja kuidas ühistut majandada. aastast Eesti Korteriühistute Liidu ja Eesti Kodukaunistamise Ühenduse koostöös. märtsil on huvilistel võimalus kuulata Päästeameti esindajat kõnelemas Pärnus toimuval Lääne- Eesti Korteriühistute XIV Foorumil. “Meie koolitust oodatakse seal jätkuvalt, soovitakse, et sõidaksime ametnikke koolitama. Foorumil auhinnatakse ka Eesti parimaid korteriühistuid. Lisaks tavapärastele Tartu linnapeade ja EKÜL juhatuse esimehe ettekannetele räägime energiatõhususest, sisekliima standarditest, projekteerimisest ja ehitamisest. mail ootame korteriühistute juhte ja liikmeid Tartusse EKÜL lõpptarbijate infopäevale, kus seekord on teemaks e-kaubandus ja sellega seotud ohud. Foorumi teemad: EKÜL tegevussuunad; Pärnu linn ja korteriühistud, fassaadide soojustamine, päikesepaneelid kortermajadele jpm. Lisaks tutvustame kauneimat kortermaja ning anname ülevaate Euroopa elamumajanduse olukorrast. Konverentsi avaettekande peab justiitsminister Urmas Reinsalu, koostööst korteriühistute ja kohaliku omavalitsuse vahel kõneleb Tallinna abilinnapea Eha Võrk. Küsimustiku viimase vastusega võite saata ette ka oma küsimuse, millele soovite infopäeval vastuse saada. Koolituspäeval anname vastuse mitmetele erinevatele küsimustele, mis renoveerimisega üles kerkivad. “Aga seal võib kirja panna ka näiteks pööningu kasutamise reeglid – kuidas on korraldatud majaelanike asjade hoiustamine pööningul ning kas pesu kuivatamine seal on lubatud,” rääkis Mardi. Me ei müü avanssi ega anna laenu vaid ostame arveid ja müüme turvalisust. Andres Jaadla sõnul on ühiselt ostes võimalus mõjutada müüjat pakkuma ühisostus osalevatele ühistutele paremat hinda, mis tuleneb ühisostus osalejate arvust ja tarbimismahust. Teised omavalitsused võiks Tartust eeskuju võtta ning samuti ühistud puhkealade loomisel aidata,” rääkis Mardi. märtsil Lõuna-Eesti korteriühistute XIII forum, mille peateemaks kortermajade renoveerimisvõimalused. Võitja andmed arhiveeritakse Eesti Kodukaunistamise Ühenduse ja Vabariigi Presidendi Kantselei poolt. Osalemine ainult eelregistreerimisega. Võtame Teie jagatud ettepanekuid ja arvamusi arvesse korteriühistutele suunatud e-teenuste arendamisel. EKÜL ja Politsei- ja Piirivalveamet ootavad korteriühistute esindajaid osalema turvalisuse alastel infopäevadel. Levinud skeemi järgi pakutakse inimestele erinevat kaupa, mida algselt antakse tasuta, kuid hiljem nõutakse selle eest raha või küsitakse kauba eest hiigelsummasid, mis oma hinda kindlasti väärt ei ole. Kutse andjaks on Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit. Andmebaasist saab iga huviline tasuta info selle kohta, millest artiklis kirjutatakse ning millistes Eesti raamatukogudes vajalikku artiklit lugeda saab. Nad kasutavad agressiivset müügitaktikat ja on pealetükkivad, kuid meeles tuleb pidada, et mingit kohustust asja osta ei ole. REISIGRUPI KÕIK KOHAD ON TÄITUNUD! Huvilisi saame lisada ootenimekirja, mille järjekorra alusel anname teada, kui mõni reisile registreerunu loobub ja koht vabaneb. Palju õnne! Võitjaga võtame ühendust. juulil jõustub uus ehitusseadus, mille parlament veebruaris vastu võttis. Eesti Korteriühistute Liidu komisjon valib välja kuni viis parimat ning esitab need Eesti Kodukaunistamise Ühendusele. Annan laenu Pärnus. Viimastel nädalatel on jälle sagenenud teated rahaküsijatest, kes erinevatel viisidel püüavad inimestelt tänavatel või kaubanduskeskuste parklates raha välja petta. Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimehe, Euroopa elamumajanduse organisatsiooni Housing Europe’i juhatuse liikme Andres Jaadla sõnul kõneldakse seepärast aina enam ka energiasäästlikest lahendustest ning elamufondi kaasajastamisest. mail toimuval infopäeval “Turvalisus kortermajas”, et rääkida kaasa kodulinna turvalisuse teemadel! Osalemisest palume teada anda tel. Projekti rahastas Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest, kahepäevasele seminarile järgnes ümarlaud Minski linnajuhtidega. Viimase kolme aasta jooksul on EKÜL läbi viinud Korteriühistu lõpptarbijaprogrammi, mille raames on läbi viidud mitmed ühisostud korteriühistutele ja korteriühistute liikmetele. Korteriühistute küsimustele vastavad EKÜL juristid. Lisaks erialaspetsialistidele jagavad oma kogemusi kolleegidega ka korteriühistute juhid. Projekti rahastavad siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Hüpoteeklaen - Laen kinnisvara tagatisel -

. Eesti Kodukaunistamise Ühenduse keskjuhatus valib juunis välja parima ja esitab selle Vabariigi Presidendile autasustamiseks. Kohtumise teemadeks olid tarbijaskonna teavitamine ja lõpptarbijate koolitamine. “Kuna rõdu on hoone osa, siis järelikult pole seal grillimine lubatud ja päästeameti inspektoritel on õigus selle eest elanikke trahvida. Konkursil osalemiseks palume täita konkursi ankeet ning lisada fotod. “Tuleb mõista, et hoonete muutmine energiatõhusaks pole ainult Eesti, vaid terve Euroopa probleem,” selgitas Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andes Jaadla. Artikli autor Signe Kalberg. “Korteriühistu tööga seonduv, omanike õigused ja kohustused, remondiküsimused, kaasomandi haldamine – kõige sellega on seotud palju juriidiliselt keerukaid aspekte, liidu juristidel on väga palju tööd,” rääkis Mardi. Tegutseme koos väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega üle Euroopa nii Baltikumis kui Soomes, Rootsis, Norras ja Taanis. Soodushinnaga registreerimine on lõppenud.

LAEN - LAENUD: Tagatiseta Kiirlaen, Väikelaen, Tarbimislaen

. «Sulalumest libedad kõnniteed või räästas rippuvad jääpurikad võivad aga trahvi, hullemal juhul koguni kohtuasja kaasa tuua,» hoiatas Mardi. mail Tallinnas oma viiendal õigusteabepäeval tutvustab. Alus- ja rakendusuuringute eesmärk on leida sobivad lahendused energiasäästlike ja vastupidavate hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks soovitakse KÜ kontakte.

“Paljud ühistud mõtlevad just kevadeti oma majaümbruse korrastamise peale, sest kodu pole ainult korter või trepikoda. Tallinnast ja Tartust on võimalik sõita suveülikooli ühise bussiga. Teie vastused ja kommentaarid on suureks abiks kortermajade tuleohutusalase seisukorra hindamisel ja edasiste teavitustegevuse korraldamisel. Kõnelevad politsei, päästeameti ja Eesti Korteriühistute Liidu esindajad. aastal on ees ootamas mitmeid juba traditsioonilisi korteriühistute koolitusi ja konverentse. Annan laenu Pärnus. Külalised kohtusid EKÜL juhatuse esimehe Andres Jaadlaga, kes andis ülevaate Eesti elamuvaldkonna olukorrast ja korteriühistute tegevusest, samuti tutvuti ühistutega erinevates Eesti paikades. Kohtade arv on piiratud! Registreerumine toimub kuni kohtade täitumiseni. Eesti poolseks partneriks on Tallinna Tehnikakõrgkool, kes palubki teil täita alljärgnev ankeet. Tehases valmistati välisseinu ja katust katvad lisasoojustuselemendid, seinaelementidesse paigaldati ka ventilatsioonitorustikud. Valgevene ja Eesti ühistutel on head suhted, EKÜL esindajad käisid paari aasta eest Valgevenes olukorraga tutvumas ning õppeseminare läbi viimas. Osalemine  Osalemiseks vajalik registreerimine tel. Lehe päises olevaid valikuid muutes on võimalik otsida artiklit ka näiteks ilmumisaasta või autori nime põhjal. TTÜ liginullenergia testhoonet ja seal tehtavaid uuringuid tutvustab Peeter Linnas, ehitiste projekteerimise instituudi laboriinsener. Selle aasta esimesel ümarlaual räägime jääpurika ja libedusetõrjest korteriühistu puhastusalal. Konkursile esitatavad fotod võivad olla tehtud ka eelmisel aastal. Väiksemas, aiaga kortermajad tuleks ühistu sisekorra reeglites määrata ka aiapidude pidamine või ühise puhkenurga kasutamine aias. Siseturvalisuse arengukava alaeesmärki nr. Loe koolituse kohta rohkem Koolituste rubriigist. EKÜL juhatuse esimees tutvustas Leedu tarbijaspetsialistidele liidu tegevusi, sealhulgas edukalt arendatud Korteriühistu lõpptarbijaprogrammi. Tulekul on aga ka sündmusi, mida Liit korraldab uuel aastal esmakordselt. “Elamufondi säilitamine ja kaasajastamine on nii täna kui tulevikus Eesti korteriühistute üks olulisemaid eesmärke,” rääkis Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla. Lisatasu eest on võimalik Villa Andropoffis tellida ka iluprotseduure. märtsil Tallinnas VIII Balti elamumajanduse konverentsi, mille peateemaks on uudsed lahendused kortermajade renoveerimisel. arvestusalase revisjoni juhendi toetamaks kõiki ühinguid, kellel on seadusest tulenev kohustus korraldada majandusaasta aruande revisjon.. „Huvilisi on tänavu rekordarv ja tuleb aina juurde – uues seaduses on mitmeid olulisi muudatusi, mis ühistud puudutavad, “ rääkis Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakonna juhataja Urmas Mardi. “Reeglites peaks täpselt ära märkima, missugused keelud kehtivad suitsetamisele hoones, millal algab öörahu, kuidas peavad ennast üleval pidama korteriomanike külalised,” loetles Mardi punkte, mis sisekorra eeskirjas kirjeldatud võiks olla. See annab ühistutele taas kindlust renoveerimisplaanidega edasi minna,” rääkis Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Dagmar Mattiisen. novembril Vilniuses Leedu Tarbijate Instituuti ja kohtus instituudi juhtkonnaga. Ajakirjanikud on konverentsile oodatud! Konverentsi üheks peaesinejaks on Euroopa elamuorganisatsiooni Housing Europe’i president Marc Galon, kes on ka Hollandi suure elamuorganisatsiooni Aedes juht. Oma ala spetsialistid annavad nõu ning näpunäiteid, kuidas renoveerimisprotsessi edukalt juhtida, et tulemus tuleks just selline nagu vaja. Leedu Tarbijate Instituudi esindajad avaldasid elavat huvi EKÜLi kogemuse vastu tarbijate teavitamisel ja koolitustegevuse korraldamisel. Investeeringuid energiatõhususe tõstmisse nimetab ühe prioriteedina oma intervjuus ka rahandusminister. LOE LISAKS Korteriühistu juhi baaskoolitus annab alusteadmised ühistu majandustegevuse juhtimisest ning renoveerimistööde elluviimisest. aastal peetud infopäevade ja arutelude tulemusena valmis korteriühistute ja politsei koostöö hea tava, eesmärgiga suurendada kortermajade elanike turvatunnet ja nende valmisolekut ka ise panustada korra tagamisse ja kuritegevuse ennetamisse. Autoremondi laen, kui palgapäev on veel kaugel. Kuni selle ajani on kõikides kortermajades mõistlik luua korteriühistu vabatahtlikult, nii on inimestel võimalik end kogu teematikaga kurssi viia ning valida juhatusse just need korteriomanikud, keda ühiselt kõige pädevamaks peetakse. Eesti Korteriühistute Liit korraldas tänavu juba üheteistkümnendat korda korteriühistute konkursi. Reisi kolme õppepäeva jooksul on teemaks energiatõhususe saavutamine kortermajades ja innovaatilised targad linnalahendused. Kuni selle ajani on kõikides kortermajades mõistlik luua korteriühistu vabatahtlikult, siis on inimestel võimalik end kogu teematikaga kurssi viia ning valida juhatusse just need korteriomanikud, keda ühiselt kõige pädevamaks peetakse. Loe kutse taotlemisest lähemalt siit. Kauneima kortermaja esindaja võtab vastu autasu Vabariigi Presidendilt ja Eesti Korteriühistute Liidult. mail Saaremaa korteriühistutele mitu õigusteemalist üritust, kuna juriidilisi küsimusi kerkib korteriühistutes üles aina rohkem. Kolmes linnas – Turus, Porvoos ja Helsingis veedetakse igas üks õppepäev. Liidu koolitusel osalesid toona ühistujuhtide kõrval ka Valgevene parlamendisaadikud ja Valgevene Elamu – ja kommunaalministeeriumi juhtivad spetsialistid. Tulekul on  ka üritusi, mida Liit korraldab uuel aastal esmakordselt. Lastele maja juurde mänguväljak, liivakastid, mõned pingid ja natuke rohelust, kus jalga puhata – kõige selle loomine aga maksab, ning korteriomanike kulutused on juba niigi päris suured. ÕPPEREISILE ON VEEL MÕNED VABAD KOHAD! KORTERIÜHISTUTE IX SUVEÜLIKOOL Eesti Korteriühistute Liit kutsub korteriühistute juhte ning õpihimulisi huvilisi korteriühistute suveülikooli. Toimub ka traditsiooniline minimess. Üldjuhul pole selliselt müüdavad kaubad oma kõrget hinda väärt. Bauer Veetehnika OÜ juhataja sõnul on seadmed hooldevabad ning neid ei pea käima kontrollimas. Info saamiseks palun tutvuda KIK kodulehega ning vajadusel pöörduda KIK maakondlike esindajate poole https://www.kik.ee/et/kontaktid. Samuti on võimalus, et testimise eest küsitakse raha või planeeritakse vargust. Tegemist võib olla petuskeemiga, kus võetakse KÜ-st seade nn kontrolli ja hiljem ei tagastata.             Muud küsimused. Konverentsi täpse ajakava leiab EKÜL kodulehelt. Mõistagi võetakse foorumil luubi alla ka energiaküsimused ning kortermajade renoveerimine, käsitletakse riikliku toetusmeetme kogemusi ning vaadeldakse tehnilise konsultandi rolli renoveerimisprotsessis. Iga kahe aasta tagant korraldatav Balti regiooni elamuvaldkonda käsitlev konverents keskendub sel aastal uutele lahendustele kortermajade renoveerimisel ning toob kokku eksperdid üle Euroopa, sealhulgas Housing Europe ja ÜRO Euroopa majanduskomisjoni esindajad. Pidage ilutulestikuga piiri Mitmel pool käib ilutulestiku paugutamine juba terve detsembrikuu täie hooga. augustil kogunevad korteriühistute juhid taas suveülikooli, mis sel aastal toimub Pärnumaal Villa Andropoffis. Konkursile esitatud objektide puhul vaadeldakse terviklikku ruumimõju, heakorda, haljastust ning väikevorme. “Tegemist on kahtlemata ühe suurima muutusega Eesti korteriühistuliikumise ajaloos,” kommenteeris Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige ja õigusosakonna juhataja Urmas Mardi. Samas osutub see väljakutse tihti liiga keeruliseks, kuna renoveerimise protsess on pikk ning paljuhõlmav ja korteriühistu juht võib leida ennast keerulisest olukorrast, kus tundub justkui enam edasi minna ei oska. Testhoone on rajatud uurimaks erinevate piirdetarindite ehitusfüüsikalist toimivust, hoone tehnosüsteemide ja automaatika komponentide efektiivsust, erinevaid sisekliima tagamise meetodeid ning taastuvenergia rakendamist. Eesti Arhitektuurikeskuse juhataja Raul Järg vaatleb areneva elamumajanduse ja kaasaegse linnakeskkonna suhestumist. Auhinnatud ühistuid tervitas ja tänas tehtud töö eest Eesti Korteriühistute Liidu suurfoorumil ka ettevõtlusminister Liisa Oviir. muutub kohustuslikuks korteriomandite majandamine juriidiliselt iseseisva üksusena. Vajalik eelregistreerimine tel. Teisisõnu luuakse juba korteriomandite moodustamise hetkel majas toimima hakkav korteriühistu. Konverentsi keeled on eesti ja inglise keel. Ajakirjast leiab ka EKÜLi poolaasta koolituskava. Korteriühistute infopäevade sarja toetab siseministeerium. Kaks aastat tagasi viibis Eesti Korteriühistute Liidu delegatsioon Valgevenes arengukoostööprojekti „Korteriühistuliikumise kogemus ja korteriühistu mudel – töötoad Valgevenes ja Ukrainas“ raames. kinnisvara sektoris nii kutsehariduse kui täiendkoolituse vormis. mail toimuvale V Korteriühistute Õigusteabepäevale „Uuest ehitusseadustikust, korteriühistu ja korteriomanike kohustused ning vastutus seoses ehitus-, remondi- ja hooldustööde läbiviimisega“. Kui foorumi toimumise ajaks on uus rekonstrueerimise meede allkirjastatud, siis räägime kindlasti ka sellest

Комментарии