Esimene laen intressivabalt

AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Mulgimaa ehitus OÜ krediiti info. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus. Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid. Hoius on kõige lihtsam viis raha säästmiseks ja kogumiseks. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. On hea teada, et me oleme SA Hoiu-Laenuühistute Hoiuste Tagamise Fondi liige. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee. Pakume tagatiseta laenu. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info. Kambja Hoiu-laenuühistus hoiustamisel on intress suurem kui pangahoiustel. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e.

Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ.

- autolaen

. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid. Hoiustajale annab kindlustunde teadmine, et Kambja Hoiu-laenuühistu laenab raha välja ainult oma maksejõulistele liikmetele. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b. andmed maksevõime kohta; i. andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest. Enne lepingu sõlmimist tutvu hoolikalt teenuse tingimustega ja vajadusel pea nõu spetsialistiga. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. Esimene laen intressivabalt. kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e.

Autoliising ja liisingukalkulaator | SEB

. Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b

Комментарии