Express gredit EE

Express gredit EE. Kliendi nõusolek: Laenutaotluse esitamisega annab klient Express Credit AS-le nõusoleku töödelda tema isikuandmeid ning edastada neid kolmandatele isikutele Üldtingimustes ning seadustes ettenähtud juhtudel ja korras. Nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale. Nõuda Express Credit AS-lt isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui seadusest ei tulene teisiti. Andmekogudesse, sh AS Krediidiinfo või mis tahes muu isiku poolt peetavasse maksehäireregistrisse, millesse Express Credit AS-le edastab andmeid seaduse või lepingu alusel. Reklaamist keeldumiseks peab klient märkima, et ta ei soovi saada talle edastavat reklaami. Avaldada kliendiinfot Üldtingimustes, käesolevas dokumendis ja õigusaktides sätestatud korras ja juhtudel.

EXPRESS CREDIT AS - Overview @

. Express Credit AS-l on andmete maksehäireregistrisse edastamise õigus, kui kliendil on Express Credit AS ees nõuetekohaselt täitmata rahaline kohustus. Töödelda kõiki kliendi kohta avalikus kasutuses olevaid andmeid ja kolmandatelt isikutelt saadud infot. Kasutada kliendi andmeid kliendile Express Credit AS-ga seotud ettevõtete ja ka kolmandast isikust Express Credit AS-ga seotud ettevõtete koostööpartnerite toodete või teenuste pakkumiseks ja reklaamimiseks. Express gredit EE.

Express Credit AS

. Laenuandjaga samasse kontserni kuuluvatele isikutele või koostööpartneritele toodete või teenuste pakkumiseks ja reklaamimiseks ning koostöö lepingu täitmisega. Kiirlaenud mis ei kontrolli maksehäireregistrit. Ettevõte Express Credit AS Kaubamärk Ekspressraha kuulub Express Credit AS-le. Kliendil on igal ajal õigus keelduda kolmandast isikust Express Credit AS-ga seotud ettevõtete koostööpartnerite toodete ja teenuste reklaamist ja pakkumistest, teavitades sellest Express Credit AS-i.

Andmetöötlus oma rikutud õiguste kaitseks.

Kuller ja paki saatmine - 24Express

. Saada Express Credit AS-lt igal ajal infot isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta ning nõuda ebaõigete andmete parandamist. Lepinguga seotud informatsioon on üldjuhul konfidentsiaalne

Комментарии