Kuidas küsida ülemuselt palgatõusu?

Seepärast ei pidanud ettevõte enam neid teenuseid sisse ostma ja minu jaoks oli see võimalus lisatasu saada.Hea oleks põhjendamisel ka teada, mis on üldse turu palgad selles valdkonnas. Kindlasti ei tohiks juhid palgateemat karta.Mida ei teata on see, et «ei»-vastus võib olla töötaja jaoks rahuldav ka siis, kui ettevõte ei saa hetkel palka tõsta. Kodus töötamine ei ole enam üksnes vabakutseliste pärusmaa, vaid on muutunud võimaluseks, mida pakuvad mitmed ettevõtted oma. See annab võimaluse uuesti kogu motivatsioonipakett läbi arutada.

Kümme sammu palgatõusuni ehk mida teha, kui tunned, …

. Katseaja oluliseks osaks on sissejuhatav programm. Ka laenufirmad mõistavad sellist vajadust ning just sel põhjusel on lisaks suuremamahulistele ärilaenudele. On aga mitmeid teisi lahendusi, mille abil saab igaüks. Pole ka sugugi võõras, et küttearvete tasumiseks on vaja võtta väike kiirlaen. Kui veel mõned aastad tagasi oli kodus töötamine mõnevõrra uus ja harjumatu trend, siis nüüd on see kogumas aina rohkem populaarsust. Juht peaks töötajaga vestlema kord kuus: uurima, kuidas tal läinud on ning andma tagasisidet selle kohta, mida ta on teinud hästi ning millistes punktides töötaja veel pingutama peaks. Ja sugugi kõik ei vasta: ei ole rahul, tahan rohkem. Erafirmades töölepingu alusel tööle asuvatele inimestele näeb seadus ette maksimaalselt neljakuuse katseaja. Kuidas küsida ülemuselt palgatõusu. Tegelikult peaks ka töötaja sel ajal hoolega kaaluma, kas ta tahab töötada antud ettevõttes ning nende ülemustega. Ühel hetkel olin valmis ise kirjutama artikleid meie tegevuse kohta, tegema kogu PR-töö. Selgitada tuleks, millised on tema tööülesanded, kohustused ja eesmärgid. Tihtipeale on ainus lahendus kuu lõpuni hakkama saamiseks väikelaen või krediitkaardilimiit, ent on ka teisi võimalusi, kuidas madala palgaga igakuiselt. Töötingimused kirja Sageli käsitletakse seda kui tööandja kiiret ja lihtsat võimalust ebasoovitavast töötajast vabaneda.

Kui just inimene ei tee ametijuhendile lisaks väga palju muid sellest välja ulatuvaid ülesandeid või ei täida mingeid lisakohustusi, mis ettevõttele olulised. Enam ei ole vanemate kaitsvat tiivaalust ning on aeg ise oma rahaga majandada. Aga kui rahulolematus jutuks tuleb, on see ju hea. Nii karm kui see ka ei tundu, tuleb see teave sageli läbi kandideerimiste, mida tehakse vahel ka profülaktikaks, et teada saada oma turuväärtust ja hinda. Pole ka sugugi ebatavaline, et appi võetakse kiirlaen, mis aitab pühadekulutustega paremini toime tulla. Terve rahaga majandamine saab alguse maast-madalast ning seetõttu peaks olema iga lapsevanema. Avalikus sektoris on katseaja maksimaalpikkuseks kuus kuud. Lastel võib olla raha kontseptsiooni mõistmine üsna keeruline – asjad ju ilmuvad nagu iseenesest ning poes saab head ja paremat üksnes plastikkaardi masinasse pistmisega. Alati võib katseaeg olla lühem või hoopis puududa – see on firma juhtkonna ja töötaja vahelise kokkuleppe küsimus.

Blogi -

. Tuleks selgitada, mis on majandusolukord, mis lähiajaplaanid. SMS credid Tallinn. Töötaja võib vestluse ka ise algatada ning oma tegevuse kohta tagasisidet paluda – kuidas ollakse temaga rahul, mida teeb ta hästi ning millistes punktides tuleks veel pingutada. Raha säästmise nipid õpilastele Iseseisva elu alustamine ei ole raske mitte üksnes emotsionaalselt, vaid ka rahaliselt. Ka seal võidakse rakendada nii kuuekuulist katseaega kui ka leppida lühema perioodiga. Lisaks napile sissetulekule ja harjumuspärasest erinevale rutiinile tuleks aga mõelda ka sellele,. Kuid kui tööle asumisel sellest räägitud pole ja see pole lepingus fikseeritud, võib töötaja pärast katseaja lõppu asjatult palgatõusu oodata. Põhimõtteliselt viib ka pidev arenemine organisatsioonis ja oma igapäevatöö hästi tegemine selles suunas. Liisi laen. Kui ettevõttel on kiired ajad, ent raha on arvete all kinni, on selge, et mõni kiire tagatiseta laen näib parima lahendusena vajalike käibevahendite saamiseks. Kirjalikult kokku leppida tuleks ka töötingimustes – pole võimatu, et pärast katseaja lõppu antakse töötajale ametiauto, suurem kabinet jne. Vestlused vajalikud Hea juht hoiab töötajal katseajal silma peal ning vestleb temaga aeg-ajalt. Selleks, et uus töötaja prooviperioodi edukalt läbiks, on tal tarvis ruttu teada, mida temalt oodatakse. Aastaid tagasi, kui töötasin CV-Online’is turundusjuhina, õppisin paralleelselt psühholoogiat ja ajakirjandust. Kui viimasel ajal on aga rahaga toime tulemiseks olnud ainus võimalus võtta väikelaen, kuid sa oled tööl tubli, on paras aeg rääkida ülemusega palgatõusust. Enamasti selgub, et palga tõstmisega saavutati vaid lühiajaline rahulolu ja inimene lahkub varem või hiljem nagunii. Katseaeg peab olema töölepingus fikseeritud, sel peavad olema nii töötaja kui tööandja allkirjad, ära tuleb määrata nii katseaja pikkus kui ka katseaja viimane päev. Palgakõrgenduse küsimise üks alustala on see, et inimene loob rohkem väärtust kui seni, on ettevõtte jaoks väärtuslikum kui varem. Kiirlaenud, säästmine ja investeerimine on kõik aktuaalsed teemad noore paari jaoks, ent neist kõigist on raha säästmine ilmselt kõige. Üsna kiiresti võib hakata levima info, et meil saabki nii palka juurde, kui rusika lauale lööd ja lahkuda ähvardad. Tuleb mõista, et raha ei seisa ettevõtjail kuskil suures purgis, vaid see on seotud tihedalt teenuste või toodete müügiga, eelarvetega. Sinna kuuluvad ettevõtte hüved tervikuna ja ka see, kui palju panustab organisatsioon oma inimeste konkurentsivõime tõstmisse läbi koolituste, arenguprogrammide, kaasaegse organisatsioonikultuuri ja hoolimise. Katseaja lõpuvestlus võiks olla harilik arenguvestlus, kus võetakse kokku tulemused ning vaadeldakse ka järgnevat, näiteks poole aasta või aastapikkust tööperioodi. Võiks arutada, kuidas töötaja ise oma panust näeb, mida ta oleks valmis juurde panustama. Samas võib firmades ette tulla, et töötajaga räägitakse vaid siis, kui ta töökohale ei sobi, ning vahepealsel ajal on töötaja jäetud iseenda hooleks – talle ei anta tema tegevuse kohta mingisugust tagasisidet. Vastust ei pea kohe ütlema, tuleks võtta aega analüüsiks ja siis teatada kokkulepitud ajal, mis on võimalused ja pakkumine. Sissejuhatava programmi raames võiks uuele töötajale koostada plaani – näiteks esimestel päevadel tutvustatakse firma struktuuri, kolleege ja kabinetti jne, teisel päeval viiakse inimene tööle klienditeeninduse osakonda, seejärel müügi- ja tootmisosakonda jne. Kuigi valedel põhjustel laenamine võib kaasa tuua väga. Laenud võivad aidata rahahädast välja väga erinevates olukordades – kiirlaenud aitavad isegi siis, kui raha on vaja üleöö ning suuremad tarbimislaenud on jällegi kasulikud pikaajalisemate plaanide teostamiseks. Raha säästmise nipid abielupaaridele Ütlus „leivad ühte kappi“ saab eriti reaalse maigu siis, kui on aeg kaasaga arutada rahaasju ning teha plaane ühiste ostude jaoks. Inimesed saavad psühholoogiliselt selle teemaga paremini hakkama, kui infot on piisavalt. Eriti aga oleks palga juurde küsimine põhjendatud, kui on toimunud kvalifikatsioonitõus, muutus haridustasemes, rollis kollektiivis, vastutuses. Nipid raha säästmiseks pühade ajal Pühade ja puhkuse ajal on vahel üsna raske hoida rahakoti suud kinni – on ju nii palju vahvaid nipsasjakesi ja pühadeteemalisi tooteid, mida võiks osta.

Palgatõusu tuleb küsida õigel ajal ja õigesti - Arhiiv.

. Töötaja võiks haarata initsiatiivi ja vahetult ülemuselt uurida, millised on katseaja jooksul oodatavad tulemused, samuti küsida, mismoodi teda hinnatakse ja milline on hea tulemus. Samuti tuleks töötajal selgeks mõelda, kas pakutud töötingimused on talle vastuvõetavad – kui midagi ei sobi, on võimalik lühikese aja jooksul töösuhted firmaga lõpetada. Oluline on töötaja struktureeritult järje peale aidata ning anda ülevaade, millega firmas tegeldakse. Reeglina kasutavad firmad maksimaalpikkusega katseaega. Proeksperdis, kus personalijuhina töötan, on meil küsimus, kui rahul oled töötasuga, arenguvestluse osa. Sageli on töölepingus fikseeritud ka katseaja palk ja selle suurus hiljem.

Kuidas küsida ülemuselt palgatõusu? -

. Levinud on küll katseaja lõpuvestlused, mis riigiametites on näiteks formaalselt paika pandud – töötajaga vesteldakse paar nädalat enne seda, kui katseaeg lõpeb. Miinimumpalgaga pole sugugi lihtne hakkama saada, ent paraku on see igapäevane reaalsus paljude inimeste jaoks. Tegelikult koosneb motivatsioonipakett palju rohkemast kui palgast

Комментарии