Kuidas tulla toime ootamatute kulutustega?

Pilvekonverents 2018 - IT uudised

. Lühidalt võtab Ruth kokku enda tegemised Politsei- ja Piirivalveametis nii: „Lisaks igapäevastele põnevatele väljakutsele on andnud mulle politseis töötamine kõrge moraalitunnetuse ning kindlalt püsivad väärtused. Sageli näeme ülekontrollimist ja ülejuhtimist.                     , Telia Sonera HR Integration Director TeliaSonera on viimastel aastatel kaasanud oma organisatsiooni inimesi juhtide koolitamisse. Täiskasvanute koolitaja kutse on enesetõendus, tõendus kolleegidele, organisatsioonile ja õppijatele, aga ka panus   täiskasvanute koolitajate kogukonna professionaliseerumisele. Täna toimiv süsteem ei saa olla igavene ning muutub ja areneb koos inimeste ja meid ümbritseva keskkonnaga. Teiseks on väga oluline nende jaatav sisu, sest jaatav sõnum pakub lahendusi, eitav sõnum loob aga kohe vastasseisu. Inimene, kes soovib teisi sütitada muutustele ning nende potentsiaali paremale ärakasutamisele, peab omama ise  tugevat tahet end pidevalt täiendada ning arendada. Lisaks süsteemne mõtlemine ja kordamine. Tema järgmine tööalane seiklus ei ole veel selgunud, kuid tema sooviks on panustada marginaliseeritud kogukondadesse.                       , Ericsson Tallinna tehase, personaliarenduse projektijuht Ettekanne räägib sisekoolituse olulisusest organisatsiooni ja inimeste arengus ning kuidas toetatakse sisekoolitajate arengut Ericssoni Tallinna tehases.

Blogi - Vandeadvokaat Risto Käbi õigusblogi

. Kuidas on koolitajaks olemine aidanud tal isiklikult areneda.on lõpetanud Tallinna Konservatooriumi klaveri erialal ning täiendanud end Göteborgi muusikakõrgkoolis. Otsime koos vastuseid küsimustele Miks ja Kuidas täiskasvanute koolitaja kutset taotleda ja miks sisekoolitajal  võiks/peaks olema  Täiskasvanu Koolitaja KUTSE.on Täiskasvanute Koolitaja Kutsekomisjoni esimees. Varasemalt oli Janeki ülesandeks tagada Baltikumi tarneahela inimeste areng ja tugi funktsiooni ärieesmärkide saavutamisel. Koolitajana huvitub võimalustest toetada täiskasvanud õppija motivatsiooni ja enesehinnangut. Hindab kõrgelt koolitaja isilikku kogemust. Ettekanne annab ülevaate tagamaadest ja erinevatest vaatenurkadest, mille tulemusena vastavasisuline otsus sündis.on pärit Ida-Virumaalt, Toilast. Läbi aastate on paralleelselt põhiameti kõrval tegelenud ka kolleegide koolitamisega: alguses toodete/teenuste koolitamisega, täna on aktuaalne teeninduskoolituste läbiviimine ja panga koolituspoliitikas sõna sekka ütlemine. Varajases lapsepõlves loodud mustreid kasutame alateadlikult täiskasvanunagi. Sedapuhku rikastame heaks traditsiooniks saanud hooaja avaseminaril sisekoolitajaid uue meetodiga, mis pakub palju õppimisrõõmu. Tal on suhtlemistreener tase VI kutsetunnistus ja ta on  PRIA sisekoolitaja. Kuidas tulla toime ootamatute kulutustega. On läbinud Lahenduskeskse coachingu väljaõppe ja töötab ka coachina. Elina koolituspisik sai alguse kuus aastat tagasi ülikooli ajal tudengiorganisatsioonis. Laenud 18 aastasele. Sellest ajast saati on erinevatel teemadel koolitamisega tegelenud põhitööga paralleelselt. Jaana on töötanud lepingulise õppejõuna Tallinna Tehnikaülikoolis, Estonian Business School’is ja Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõppekeskuses ning teinud koolitajana koostööd paljude ettevõtetega nii avalikust kui erasektorist. Lisaks on õppinud suhtlemistreeneriks ning nõustajaks. Selle aja jooksul on olnud tal hea võimalus  näha ühe organisatsiooni arenemise lugu lähemalt ja kaugemalt. Teemade osas läbitakse peamised koolitaja kompetentsi ja koolitusprotsessi toetavad valdkonnad. Hetkel viib Elina läbi Certified Freight Specialist programmi koolitusi, sisekoolitusi uutele töötajatele ning lisaks ettevõtte spetsiifilisi protsesside efektiivsusele suunatud töötubasid. aastast liitus Kiirlugemiskooli meeskonnaga ning aasta hiljem, pärast kohtumist kaheksakordse mälu maailmameistri Dominic O’Brieniga, hakkas mälutreeninguid tegema. Ülesanne pole sugugi lihtne ja puudub ka hõbekuul, mis imeväel kõik probleemid ära lahendaks. ESALi eesmärk on toetada sisekoolitaja kui täiskasvanute koolitaja professionaalset arengut ja  seeläbi tõsta sisekoolituste alase tegevuse professionaalset taset Eestis. Pangas on töötanud telleri, kontori juhi, koolitus- ja personalispetsialisti ja müügijuhina. Verbaalne- ja mitteverbaalne suhtlemine. Hariduselt psühholoog ja psühhodraama lavastaja. Osalejatel on võimalik osaleda kas terves programmis või valida üksikud moodulid, milles soovitakse enda teadmisi ja oskusi lihvida. Ta usub, et töötav sisekoolitussüsteem loob täiesti uued võimalused arendava keskkonna ja motiveeriva õhkkonna loomiseks organisatsioonis. Ta usub, et sisekoolitused on põnev arenemisvõimalus, sest parim viis ise õppida, on olla võimeline seda teistele õpetada. AS R-Kiosk Eesti tegevjuht R-Kiosk on viimaste aastate jooksul läbi viinud suuri muudatusi. töötab nii õppejõu, koolitaja kui superviisorina. Enne seda tegeles  ettevõtjate ja juhtide arendus-ja koolitusprojektidega Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses.

Joove ja kainenemine –

. Samas on ta kindlalt veendunud, et emotsionaalne intelligentsus, sealhulgas oskus ennast ja teisi motiveerida, on hea tahtmise juures arendatav igas eluperioodis. Hariduselt on ta rakendusmatemaatik ja kogu oma profesionaalse karjääri töötanud IT’s, kus inimeste järjepidev arendamine on üks peamisi edu võtmeid. Lisaks räägin sellest, kuidas toimib koolituste korraldamise organisatoorne pool: koolitusvajaduste planeerimine, koolituste valimine, osalejate registreerimine, koolituste järel vaatamine jmt. On omandanud kõrghariduse psühholoogias ja kaitsnud magistrikraadi organisatsioonikäitumise erialal Tallinna Ülikoolis. aastal täiendas end Erickson College lahenduskeskse coaching’u programmis. Hingamine on tervendav ja ühendav, sellega ravitakse ja see annab energiat.. Politsei- ja Piirivalveameti roll on tagada meie kõigi turvalisus ja kui me mõtleme sellele, mis turvalisus meie jaoks on, siis me mõistame, et see koosneb väga paljudest erinevatest aspektidest. Selle projekti raames läbis kaheksapäevase koolitaja väljaõppe ja osalenud uue kolmeosalise teeninduskoolituse loomise protsessis. Ta on juhtinud personalifunktsiooni Tallinna Kaubamaja grupis, SEB-s ja Elionis. Ettekandes räägime, miks seda on tehtud, kuidas juhtimisteemade sisekoolitusi on üles ehitatud ja mida on tänaseks sellest kõigest õpitud. Ka kõige väiksemast poest on juba paari viimase aasta jooksul võimalik osta kohvi ja sooja toitu. Teadustöö põhisuunad on sotsiaalne kommunikatsioon, organisatsiooni- ja juhtimisteooria innovatsioon, mentorlus ja haridusfilosoofia. Praktiseerime mõningaid hingamisharjutusi, mis annavad energiat ja loovad hea enesetunde. Kovisioon võimaldab organisatsioonis töötajate jõustamist ja vastastikuse toetuse arengut ning toetab organisatsioonis paindlikku ja lahendusele orienteeritud probleemikäsitlust. aastal kaitses doktoritöö teemal "Eesti täiskasvanukoolitajate professionaalsuse kujunemise võimalused." Põhitegevuseks on õppetöö TÜ haridusteadusteinstituudi õppekavadel. Assotsiatiivsed metafoorkaardid ongi nende teine ja veel pikem ning keerulisem nimi. Ettekanne räägib sellest, kuidas juhtkonda kaasata ning kuidas korraldada projekti kommunikatsioon kõikide seotud osapooltega.on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi.   I moodul: Täiskasvanud õppija. Uskudes inimese vajadusse kestva kasvu ja arengu järele on loonud koolitusfirma KASVURUUM. Omaloodud kaubamärgi Aaretesaar.ee alt töötab ta nii karjäärinõustaja kui terapeudina ning õpetab juba seitsmendat aastat Rocca al Mare koolis karjääriplaneerimise valikainet. Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni ANDRAS ja ka Juhtimiskonsultantide Assotsiatsiooni asutajaliige. Millised võiksid olla hindamise eesmärgid sisekoolitusel, mida üldse saab hinnata ja kuidas seda teha motiveerival ning õppimist toeteval viisil. Lemmikvaldkonnaks on kujunenud õppemängude temaatika ja mängimise filosoofia. Organisatsioon ja inimeste juhtimine on olnud teemad, mis teda juba ülikoolis huvitasid. Oli üks Minu Eesti Mõttetalgute koolitustoimkonna eestvedajatest. Kuidas tulla toime ootamatute kulutustega. Tema teadmisi ja oskusi kasutavad teisedki organisatsioonid, näiteks Tartu Lennukolledz saadab igal aastal oma viimase kursuse tudengid Maire käe alla jootmis- ja mehhaanilise remondi praktikale. Töötanud koolitusspetsialistina Kaitseministeeriumis ja personalijuhina SA Innoves. Hetkel töötab Tallinna Ülikooli avatud ülikooli koolitusjuhina ning veab muuhulgas Koolituskino projekti. Lisaks annab loenguid Tallinna Ülikoolis ja Eesti Kunstiakadeemias ning on MTÜ Vaikuseminutid koolitaja ja juhatuse liige. Õppides treeneriks ning töötades ka  praegu hobikorras  täiskasvanud harrastajate iluuisutamistreenerina, õpib iga päev aina rohkem adekvaatselt analüüsima teiste inimeste võimeid, nägema nende potentsiaali ja otsima parimaid viise neid esile tuua. Lisaks käsitleb Grete eeliseid, mida annab suures rahvusvahelises ettevõttes töötamine piiriüleselt sisemiste kompetentside jagamise osas. on Akadeemiline haridus EPMÜ majandusökonoomika ja juhtimine, ettevõtluse eriala ning EBS Rahvusvahelised suhted MBA. aastast on ta töötanud elektroonikatootmise erialakoolitajana Enicsi Elva tehases. Kuidas on koolitajaks olemine aidanud tal  mõista enda rolli ja selle mõju organisatsioonis. Konverentsi eesmärk: Jagada kogemusi ja teadmisi sisekoolituse tulemuslikumaks toimimiseks. Täiskasvanute Koolitaja KUTSETUNNISTUS on riiklik dokument, mis tõendab, et sul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud valmisolekud, eeldused ja kompetentsid. aastast, mil alustas müüja-klienditeenindajana Nõmme teenindusjaamas. Peale kosutavat suvepuhkust on just õige aeg omandada eesootavaks hooajaks uusi oskusi, et veel enam kaasata kolleege koolitusel, meeskonnas või koosolekul. Peale keskkooli lõpetamist asus ta tööle Rõngu elektroonikatehasesse, millest on välja kasvanud tänane Enics Eesti. on Tartu Ülikooli vilistalne ja omab MA kraadi avalikku halduses ja sotsiaalpoliitikas. ESALi eesmärk on toetada sisekoolitaja kui täiskasvanute koolitaja professionaalset arengut ja  seeläbi tõsta sisekoolituste alase tegevuse professionaalset taset Eestis. Kes ei oska, see õpetab! – ehk koostöötamine ühise eesmärgi nimel. Kuid erinevus seisneb selles, et Raamatuks on inimene, kellel on rääkida oma lugu.Koolitushooaja avaseminari eesmärk: Tutvuda loova ja interaktiivse, kuid siiani vähemtuntud meetodiga, läbi mille arutada sisekoolitusvaldkonnas olulisi teemasid. Mälu teemad seonduvad esmalt tähelepanu ja keskendumisvõimega, mistõttu on üha suurem fookus läinud tänases kiires maailmas nende omaduste treenimisele. Arengu eelduseks on objektiivsete seadustega kooskõlas oleva süsteemi olemasolu. On nõustajana kaasa teinud ERR saates Tööotsija, loonud sisu mahukale e-kursusele karjäärinõu.ee, lisaks hulgalistele artiklitele on kirjutanud  ka kuus raamatut.

Oma ettekandes valgustab Tauri veidi aju arengut ja mälu kasutamiseks ning süsteemsuse loomiseks vajalikke tehnikaid, mis toimivad.on hariduselt raamatupidaja, aga töökogemusi nii finants- kui turundusmaailmast. Motiveeriv intervjueerimine on empaatiline ja reflekteeriv tööriist, mis toetab tulemuslikke vestlusi, aidates toime tulla nii muudatustega kui eesmärkide seadmise ja saavutamisega. Tema valdkonda kuuluvateks teemadeks on juhtimine, meeskonnatöö, kommunikatsioon, emotsionaalne andekus, enesemotivatsioon, toimetulek stressiga, konfliktide lahendamine, läbirääkimisoskused ja avalik esinemine nii eesti kui ka inglise keeles. Mitmed teemad on lahendatud ainult sisekoolitustena. Nii on ka sisekoolituse valdkonnas olulised märksõnad süsteemsus ja komplekssus. Oma tööelu alustas ta Riigikontrollis tulemusaudiitorina ning on seejärel liikunud personalijuhtimise valdkonda. Kirjutab magistritööd lepitusest. See on suurepärane  võimaluse end taas sisekoolituste lainele viia, suvel kogunenud värskeid mõtteid jagada ning taaskord rikastada end ühe erakordselt vahva meetodiga. Oluline on kord ja korraaustus, aga vastustunne kujuneb läbi otsustamise ja otsustamiseks on vaja valikuvabadust. Pelgalt „lehekioskiks“ ei saa nimetada enam ühtegi R-Kioskit. Sisekoolitaja koolituse läbinud on lihvitud teemandina valmis oma organisatsioonis sisekoolitajana mõjusaid ja tulemuslikke sisekoolitusi läbi viima. Osales Eesti Telekomi müügi- ja teeninduskoolituste tervikloogika väljatöötamise projektis. Talle on tähtis osata koolitada selliselt, et ka teised saavad aru ja tahavad tema koolitusel olla. Nii Elioni kui EMT uuringutepõhised teeninduskvaliteedi tulemused olid suurepärased, aga jätkata samal viisil ei olnud enam mõistlik. Kui ei teata, mida on vaja koolitusega muuta, millist probeleemi lahendada, siis ei saavutata ka tulemusi. Usub inimese kasvamisse läbi elu ja on veendunud, et midagi luues toimub arenguhüpe. töötab PRIA personaliosakonnas ja on sisekoolitussüsteemi arendusmeeskonna SAMM juhtgrupi liige. Kerli töö on alati olnud seotud inimeste arengule kaasaaitamisega, Statoilis on tal võimalus teha seda müügi- ja teenindusvaldkonna suunal, mis on väga põnev ja väljakutseterikas valdkond. Haridusasutustustes kasutatakse väga suurel määral vabavaralisi rakendusi, mille peamiseks põhjuseks ei ole mitte rahaline kokkuhoid, vaid paindlikkus ja võimalus vahendeid seadistada vastavalt oma asutuse vajadustele. Samuti väärtustab koostööd Pärnu Konverentsidega, eriti projekti "Juhi Jutud" raames. See, keda tahad mõjutada, tuleb ülendada. Elav Raamatukogu toimib samadel alustel kui tavalinegi raamatukogu – selles on raamatute kataloog, raamatukoguhoidjad, lugejakaart ning raamatud. Konverentsi sihtrühm: Konverentsile on oodatud kõik sisekoolitusvaldkonnas tegevad inimesed - sisekoolitajad, koolitusjuhid, personalijuhid, personali arendusjuhid, juhid, koolitusspetsialistid, personalispetsialistid Uus koolitushooaeg ei ole enam mägede taga. Metafoorkaartide nimetus võib tunduda keeruline, aga oma olemuselt on nad lihtsad  - piltidega mängukaardid, mis aktiveerivad meis erinevaid mälupilte ja seoseid. Kui tahad kedagi mõjutada, peab su sõnum olema keeleliselt lühike, lihtne ja selge. Arendustegevust viib Liina läbi järgmistes raamistikes: loovus ja innovatsioon juhtimises ning meeskonnatöös; arenguprogrammid juhtidele, võtmeisikutele, meeskondadele; individuaalsed arenguprogrammid; õpetajate arenguprogrammid. Koolitajana omab Maire rahvusvahelisi elektroonikatööstuse kvaliteedisertifikaate, mida ta iga kahe aasta tagant Taanis värskendamas käib. Uued ootused nõuavad tööandjalt uut lähenemist nii töötajatele kui ka väljaõppele. Programm on koostatud spetsiaalselt organisatsioonide sisekoolitajatele - spetsialistidele ja juhtidele, kes oma töö iseloomust tulenevalt peavad oma teadmisi ja kogemusi edasi andma ka kolleegidele. Miks ühtedele sobib ratsionaalsus ja teistele loomingulisus, on tingitud väga erinevatest põhjustest. - uus ja innovaatiline videolahendus, mis valmib video scribingu tehnika abil ühendades endas heli, video ja mängulisuse. Sel teemal on ta innustanud sadu Eesti organisatsioone ja tuhandeid töötajaid-tööotsijaid. See võib avalduda rõõmus, selguses, julguses, enesekindluse kasvus ja sajal muul moel! Püüdleb läbi isikliku arengu oma raamide täiustamise poole. Neid võib kasutada arenguvestlustel, tutvumisringis, koosolekutel või koolitustel vahepalana jne. Täna vastutab Danske Bank A/S Eesti filiaali kõnekeskuse müügimeeskonna müügieesmärkide täitmise ja hea kliendisuhte hoidmine eest.                       Tiina Pedak, Clavus M.T.K, vabastava hingamise õpetaja Hingamine on elu ja mida sügavamalt sa hingad seda rohkem sa oled elus. õpib hetkel Tallinna Ülikooli rahvusvahelisel õppekaval „Adult Education for Social Change“. Jõuab maailmast ette, oskab ette näha neid probleeme, neid küsimusi, neid lahendusi, mida elu talle seab.“ -  Lennart Meri Heddi-Liis annab ülevaate väljakutsetest koolitusvaldkonnas seoses töötajate voolavuse ning uute põlvkondade erinevustega. aastast on sertifitseeritud IMAGO paariterapeut. Hariduselt on Karin andragoog, lisaks on ta läbinud karjäärinõustaja väljaõppe. Kovisioon võimaldab organisatsioonis töötajate jõustamist ja  vastastikuse toetuse arengut ning toetab organisatsioonis paindlikku ja lahendusele orienteeritud probleemikäsitlust. Tema vastutusvaldkondadeks on kogu SEB Eesti koolituste planeerimine, ettevalmistuse ja läbiviimise koordineerimine, samuti baltiüleste arenguprojektide toetamine. IKT abil on võimalik kiiremini, mugavamalt ja efektiivsemalt kaasaegseid õppemeetodeid rakendada. Selle eesmärk on suurendada inimese motivatsiooni ja liikumist konkreetse eesmärgi suunas, selgitades ja kaardistades inimese argumente muudatusteks. Ühtlasi tegeleb ta sisekoolitajate arenguprogrammiga. Rõõmu valmistab vaid vaba töö. Lugejad "laenutavad" neile huvipakkuva raamatu kindlaks määratud perioodiks  ning pärast ühe raamatu tagastamist võib Lugeja laenutada järgmise raamatu. Kutset taastõendas käesoleva aasta kevadel. On juhtinud nii avaliku-, era-, kui kolmanda sektori organisatsioone. Hetkel töötab Tallinna Euroopa Koolis ning peab rahvusvahelise meeskonna kokkupanemist ja kooli loomises osalemist väga väärtuslikuks kogemuseks. Täna tegeleb ta Statoil Fuel & Retail Eesti ASis juhtide arengu toetamisega. AS SEB Pank – Hüpoteeklaen

Комментарии