Kust võtta laenu

Tundsin, et me tiirutame ühe koha peal ja progressi ei ole. Töötoas osalejad ponnistasid tublisti, et leida neile esitatud küsimustele vastuseid. Reeglina laenud eraisikutelt on tagatiseta laenud ilma palgatõendita. Kogu aeg on töömõtted peas. Proovisin uurida rattal esitatud hinnangute tagamaid, aga oli tunda, et Reinul oli raske keskenduda.

Buduaari foorum - Kust võtta laenu? (LAEN VÕETUD)

. Valiku teeb raskeks ka tulemuse mõõtmise keerukus. Korraga mõistsin, et Margus on suurepärane näide “autentsest juhist”. See muutis minu jaoks maailma. Euroopas on ta kõige tugavamalt kanda kinnitanud Suurbritannias ja Saksamaal. Olin nõus Indrekuga kohtuma ja seisukoha kujundama.   Ikka see Excel! Indrekuga juhtus nii, et ühel kohtumisel võtsin paberilehe ja hakkasin teda küsitlema klientide arvu ja väljarenditud töötajate kohta. Temale omaselt püüdis ta seda eesmärki saavutada läbi juhtkonnaliikmete küsitluse ja nendepoolse initsiatiivi. Tõsi, järjest rohkem läbivad erinevaid kursusi ja omavad ametioskuste sertifikaate. “Indrek oskab hästi suhteid luua ja hoida. Kolmanda kohtumise alguses tabas mind üllatus. Minuga võttis ühendust Margus, kes on ühe metallitöö tootmisettevõtte tegevjuht. Tunnen, et töö teiste inimeste probleemide ja soovidega loob järjest rohkem selgust ka minu seikluslikku ja muutusterohkesse ellu. Ja tulemused ei jää kolleegide omadele sugugi alla” kostis Raul. Hoian finantsteemadel kätt pulsil ning jagan oma teadmisi ka sinuga, et sa saaksid saavutada parema rahalise olukorra ja teha parimaid otsuseid. Asju hakkas saatma Cargobussiga. Keskne figuur oli Valentina, parimates aastates ja kogenud tootmisjuht. Palusin tal istuda ümber teisele tooilile, kujutada endale ette, et ta on nüüd Raul ja et tema vastas oleval toolil istub Indrek. Pigem töötab segu coachingust ja mentorlusest. võib jagada kaheks: igapäevacoaching ja süvacoaching. PS: arvesta, et isegi tagatise puhul ei pruugi maksehäiretega laenu saada, kui sissetulek on madal. Kasuta igat vaba eurot selleks, et laenu tasuda – isegi, kui summad on paari euro suurused.Suhtle laenuandjaga. Seepärast ei aita muu, kui uurida tausta, seniste klientide tagasisidet ja kujundada seisukoht isiklikul kohtumisel. Kogemus ütleb, et sellise laenguga on tulemused ainult aja küsimus. Selline lähenemine ei tekita inimeses vastuseisu ja võimaldab tal iseenda seest selgust otsida. Analüüsisime tema tugevusi ja nõrkusi. Sageli juhtub, et inimene on kinni jäänud oma probleemidesse ja kaotanud silmist oma töö positiivse poole. Hea coach oskab kuulata kõigi meeltega ja Reinu puhul tunnetasin kohe, et tema poolt esimesel kohtumisel esitatud probleemide puhul ei toetanud neid ei tema hääletoon ega kehakeel. Paljud laenufirmad pakuvad oma klientidele maksepuhkust või laenu pikendamist, mõningad ka laenu refinantseerimist ehk uut maksegraafikut, mis üldjuhul on ka väiksemate igakuiste tagasimaksetega. “Mees on täiesti muutunud. Samas, tema jutust kostis läbi ka pettumusenoot. Raske valik Õige coachi valik on keeruline ülesanne, sest turul on palju teenusepakkujaid, kuid nende töö kvaliteet on väga erinev. Teiseks oluliseks eelduseks on ja kliendi hea kontakt. Andsin talle siis kodutööks oma elu tasakaaluratta täitmise, mis koosneb hinnangutest oma tervise, suhete, materiaalsete asjade, töö jms kohta. See on inimene, kes tunneb oma isikupära ja kes teadlikult toetub oma tugevustele ning leiab teid, kuidas oma nõrkusi kompenseerida. Hiljuti kohtusingi juhiga, kes muutis minu suhtumist eeltoodud stereotüüpidesse. Ta vastas, et oli lootus küll saada teda kaasa mõtlema, kuid teda oma mõttestampidest ikkagi välja ei saanud. Seejärel hakkasin Rauli rollis olevat meest küsitlema, mida ta Indreku kohta öelda võib ja kuidas tema tegemisi hindab. Eneseotsingud ja uued tuttavad juhtisid mind erakooli Tervilik Mina kolmeaastasele psühhoteraapia kursusele. Marguse isiksuseomadused ja uskumused aga sellist käitumist ei võimaldanud. Küsimusele, mis teda minu juurde tõi, vastas ta, et sooviks leida hingerahu ja vabaneda väikestest ärritajatest. Kiirlaenud internetist ilma sissetulekuta ja tagatiseta väikelaen. Meie järgmisel kohtumisel selgus, et vahepeal oli minu pakutud mõte saanud teise suuna. Samuti tutvusin raamatu „The Coaching Secret – how to be an exceptional coach” autori Andrew Machoniga, kellest sai mu hea sõber ja mentor.

Ivar Lukk - coach

. esitab talle väljakutseid, suunab teda asjadele teise nurga alt vaatama ning aitab selgust luua. “Eks nad võiks paremad olla.” vastab mees. Teadvustasin endale, et mul tuleb lihtsalt kannatlik olla ja otsida õiget juhtlõnga. Ärilaen. Kust võtta laenu. Lugesin läbi mõned raamatud ja otsustasin kätt proovida. Küsisin, kas ta pole mõelnud mõne uue põneva tegevuste peale. Seepärast ei taga sertifikaadi ettenäitamine veel kvaliteeti. Laenufirmad Eestis on võrdlemisi paindlikud ja kliendisõbralikud ning üldjuhul leitakse kliendi probleemile lahendus.Kaalu võimalusi oma kulude vähendamiseks kuni su majanduslik olukord paraneb. Objektidel hakkas ta probleeme lahendama usaldusisikute kaudu.   Ülemus kahtlustab Küsitlesin teda veidi tema töö ja tegemiste kohta ja siis küsisin otse: “Kuulsin, et ülemus pole Sinuga eriti rahul. Nõrkustena märkis ta liigset leebust ja järeleandlikkust, konfliktide vältimist ja täpselt määratlemata vastutusi meeskonnas. Kuna tegelen juhtide coachinguga, siis on mul võimalus õppida oma kliente sügavamalt tundma. Tema roll on küsida, ja enne kui sa arugi saad, on sul vastused käes. Olen nende klientidega läbi viidud coachingust kirjutanud mõned tõsielulood ajakirja “Director” juuli – septembrikuu numbritesse. Ta rääkis, et töötoa tulemusena tegeleb juhtkond aktiivselt ettevõtte pähiväärtuste arutamisega, kuid samal ajal ei saa lihtsaid asju paika. Kaks juhti on vene rahvusest ja nõukaaegse kogemusega vanema generatsiooni esindajad. Selguse loomine inimese soovides, eesmärkides, takistustes ja lahendustes. Näen teda vaid aeg-ajalt kontoris. Olen leidnud, et vahetu kontakt klienti ümbritsevate inimestega annab rikkalikult informatsiooni, mida klient ise ei teadvusta ja võimaldab suunata klienti oma  probleemile teisiti lähenema. Viimastel aastatel on ta muutumas järjest populaarsemaks ka Eestis, kus teadlikkus on siiski veel tagasihoidlik. Soovin, et inimesed ise otsustaks, seaks eesmärke” vastas Margus. Samas, et olla heaks teejuhiks tuleb uskuda oma kliendi tahtesse, võimetesse ja järjekindlusse oma otsuseid ellu viia. Lisaks on suureks abiks sügavamad teadmised psühholoogias ja coachingumetoodikate valdamine. See lasi mul aimata, et tegelikult on mure hoopis kusagil mujal ja ülbed autojuhid on ainult üks selle väljendus. Margus tõi enese tugevustena välja pika perspektiivi nägemise, probleemidesse süvenemise, hea kuulamisoskuse, töötajate toetamise ja initsiatiivi ergutamise. Olen coaching’u enda jaoks kokku võtnud kahe sõnaga – „selguse loomine”. Nii näed võimalusi, kuidas pisut rohkem laenumakse jaoks suunata. Protsessid käivad igas inimeses oma teid mööda. University of Bath Inglismaalt on uurinud millist efekti on saavutanud juhid, kes süsteemselt oma töötajatega coachingu stiiilis suhtlevad. Uuri coachikandidaatide tausta ja klientide tagasisidet Siin aitavad Internet, kolleegide kogemused ja telefonikõne coachilt saadud referentsidele. Justkui on juba kõike proovinud. Tema aga ajab asju omamoodi. Margusel on julgust olla tema ise, ei püüa olle keegi teine ega kedagi kopeerida! Minu kui coachi jaoks on oluline järgmine küsimus kuidas saan ma Margust aidata oma eesmärkide saavutamiseks meeskonda paremini motiveerida ja liita. Projektijuhtide tegemiste kontrollimiseks olevat isegi seinale suur infotahvel tehtud, aga ega see tegelikult ei toimi. põhimõtteid tundmata võib aga hea tulemuse mõne energilise soovitustega ära rikkuda. Näiteks häirivat teda väga, kui liikluses keegi vahele trügib.. Varem ei saa aga kuidagi märkest lahti.Pärast võlgnevuse tasumist märgitakse lihtsalt maksehäirele juurde, et tegemist on lõppenud asjaga ja märgitakse ka lõppemise kuupäev. Kui sul on laenuandjaga selge kokkulepe, on su süda palju rahulikum!Otsi väikeseid lisatööotsi. SMS laenud.eestis kui nimi on maksehäireregistris. Kuna meie caochinguseeria on preagu poole peal, siis järgmiseks süveneme me ilmselt tema meeskonnaliikmete sisemaailma, et leida “nuppe” nende häälestamiseks. parim kiirlaen üldse – saad madala intressiga soodsaima kiirlaenu. Ja seda hoolimata Marguse pehmest juhtimisstiilist.

Suvila ja ehitusluba - Ehitusfoorum

. Meie tutvusmiskohtumisel rääkis Margus, et ta tunneb, et on justkui nõiaringi sattunud. Juba homme on ees kohtumine ühe rendifirma keskastme juhiga, kes ei ole rahul oma ettevõtte töökorraldusega ja kellega omakorda pole rahul ettevõtte tegevjuht. Mõju hindamine ettevõttele aitab otsustada, kas see investeering on otstarbekas. “Ei saa aru, millega ta tegeleb. Olen järest rohkem seda meelt, et ainult küsimustel põhinev metoodiliselt puhas coaching ei pruugi olla tulemuslik. Kui kontorisse jõuab, siis vaatab ülemus teda kahtlustavalt ja pärib aru kus ta oli ja mida tegi. Olin just hiljuti Californias läbi teinud coaching’u koolituse ja saanud NLP-coach’i kvalifikatsiooni. “Ma annan inimesele tegematajätmise korral uue võimaluse ja siis veel ühe ja veel ühe” ütles ta. Energiline, otsusekindel, konkreetne, karismaatiline jne. Viisin jutu ettevõtte tulemustele ja avaldasin Margusele nende eest tunnustust.  Ütlesin: “ Margus, Sa ütled, et teie juhtkonnas puudub ühtsustunne ja motivatsioon ei ole see, mis võiks. Huvitaval kombel tuli sellest protsessist välja uus soov: „Tahaks olla teel mingi eesmärgi poole”. Isikuomadustelt on väga olulised soov aidata, võime jääda tahaplaanile ja oskus mitte nõu anda. Joonistasin selle põhjal graafiku. Kuna juhi isikuomadustest ja oskustest sõltub väga suurel määral ettevõtte tulemuslikkus, siis on edukate coachide töö väga hinnatud ja kõrgelt tasustatud. Näiteks resoluutset reageerimist töödistsiplini rikkumistele või korralagedusele tootmistsehhides. Kui sa saad tõestada laenuandjale, et sul on piisavad igakuised stabiilsed sissetulekud, siis ei pruugi maksehäired olla laenu saamisel takistuseks.Proovi enne laenu võtmist mõelda alternatiivsetele võimalustele, mis tooksid pisut lisaraha. Palu valitud coachidel läbi viia proovicoachingu seanss Eduka coachingu eelduseks on usaldus coachi ja coachitava vahel. Analüüsisime ettevõtte tugevusi ja nõrkusi, arutasime strateegilisi suundi, suutsime tuvastada ettevõtte tuumkompetentsid ja sündis kolmest punktist tegevuskava nende edasiarendamiseks. Väga lihtne on oma mõtetega ummikusse sattuda. Seepärast on coachi roll aidata tal leida uusi vaatenurki ja otsida teid probleemi tuumani. edu sõltub sellest, kui suur on coachitava soov ja kui palju ta pühendub protsessile. Meie järgnenud coachinguseeria oli huvitav teekond. Uued teadmised avasid võimaluse süveneda inimeste rikkasse sisemaailma ja seetõttu proovisin kätt psühhoteraapias. Peagi aga mõistsin, et paarisuhete ja pereprobleemidega tegelemisel jääb midagi olulist minu jaoks puudu. Räägi laenuandjaga läbi ja ürita jõuda kokkuleppele selle osas, kui suuri summasid sa saad tasuda. Siis küsisin, kas sellisest visualiseerimisest võiks olla abi, et fookust paremini sättida. Küsisin Marguselt, mis aitaks tal motiveerida oma meeskonda selgeid eesmärke seadma ja sain vastuseks: “Ma ei tea”. Laen 300 €. Peagi aga tundsin, et minu teadmised on liiga pinnapealsed ning mõni kuu hiljem olin juba Californias coaching’u intensiivkursusel.

Auto ostuks laen, kust kõige soodsam võtta - Perekooli Foorum

. Järgmise nädala kolmapäeva pärastlõunal astus minu kabineti uksest sisse energiline mees. Huvitav oli meest jälgida! Alles see oli, kui ta rääkis, et tema aeg on ümber saanud ja et ta midagi erilist ei oska teha.

Tema hääletoon ja kehakeel väljendasid autoriteeti ja veendumust oma seisukohtade ainuõigsuses

Комментарии