Mogo

cloud-based Dental Practice Management software. Kiirlaen inimestelt.

Bendrovė, vykdydama savo pareigas, užtikrina asmens duomenų saugumą. Kredito gavėjas turi teisę prašyti, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas ir teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Esant prieštaravimams tarp šių dokumentų, pirmenybė yra teikiama šio sutikimo nuostatoms.

MOGO TALK XD for the iPhone 4. First look.

. tais atvejais, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Kredito gavėjas turi teisę atšaukti sutikimą. Visi Bendrovės darbuotojai, tarpininkai bei tarpininkų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. Tuo tikslu Kredito gavėjas privalo kreiptis į Kredito davėją ir pradėti sąžiningas derybas dėl šiame skyriuje esančių sąlygų panaikinimo, pakeitimo ar papildymo. MOGO combines an excellent product with unmatched technical support, reasonable pricing, a synergistic relationship with their client-doctors, and it remains the most intuitively easy to operate software on the market. nesant pakankamų identifikacinių duomenų apie Kredito gavėją, Kredito davėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti Sutartį. , for today’s most-powerful and HIPAA-compliant protection and security. Mogo. Go features and see how MOGO to other dental management software. Thein, DDS, MSD / Periodontal Care Kansas City, MO The amount of features and services found within the MOGO software compete with or exceed any major dental software program. Security & Strength Receive the highest level of data security with industry-leading protection powered by Microsoft Azure. Klientui nepateikus savo asmens duomenų, Bendrovė neturės galimybės įvertinti kliento mokumo bei valdyti įsiskolinimo.

MOGO UK - Homepage

. Patvirtindamas šį sutikimą, Klientas individualiai patvirtina ir atitinkamas sutarties nuostatas. Kiire elutempo juures või juhtuda, et suhete hoidmine on keeruline.. Nepateikus reikalingų asmens duomenų, Sutarties sudarymas ir vykdymas gali būti neįmanomas. kita su išvardytais duomenimis susijusi informacija bei informacija, kurią pateikia Kredito gavėjas, reikalinga atlikti jo kreditingumo vertinimą. pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys. In return, you will receive a guarantee of conversion listing exactly what data will be converted to the MOGO Cloud. Kredito davėjas patvirtina, jog jis yra registruotas Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenų valdytojų registre ir Kredito gavėjo asmens duomenų atžvilgiu veikia kaip duomenų valdytojas. No other software is easier to use, or provides more features. Kredito gavėjas taip pat turi teisę į duomenų perkeliamumą. Šiais tikslais Kredito davėjas perduotų turimus Kredito gavėjo duomenis savo dukterinėms, patronuojančioms, kitoms Kredito davėjo grupės įmonėms ir kredito davėjo duomenų tvarkytojams. Bendrovė įgyvendina tinkamas teisines, organizacines ir technines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. If you want to optimize the management of your dental practice, you won’t be disappointed with MOGO.”- David J. Access patient and employee records from multiple locations, see procedures, payments & compare locations with centralized reporting.. Lenud kodust lahkumata. Kredito gavėjas turi teisę raštu prašyti Kredito davėjo sunaikinti sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Cost Effective Dental Software Send MOGO your data for a No Cost, No Obligation Data Evaluation. Kredito gavėjas turi teisę pareikšti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Asmens duomenys tvarkomi Sutarties vykdymo ir/ar Kredito gavėjo sutikimo pagrindu. Electronic billing is quick and easy. The more features you use, the more efficient and profitable your practice becomes.

MoGo the Flavored Mouthguard Product Description

. Jeigu įgyvendinus šiuos Kredito gavėjo prašymus tinkamas Sutarties vykdymas tampa neįmanomas, t. Vivos laenud. Stay current with patients and reactivate inactive patients with automated text & email appointment reminders, birthday greetings, & customizable promotions. Šiems tikslams įgyvendinti klientas turi pateikti toliau išvardytus duomenis

Комментарии