Privaatsuspoliitika

Saades Sinu käest vastava loa, talletatakse fail sinu kõvakettale ning küpsis aitab meil analüüsida veebilehekülje liiklust või teavitab Sind erinevatel viisidel, kui sa külastad mingit konkreetset internetilehekülge. Pood võib muuta antud poliisi aeg-ajalt värskendades käesolevat lehekülge.

Microsofti privaatsusavaldus – Microsofti privaatsus

. See aitab meil omakorda analüüsida veebilehekülje liiklust ning teha seda paremaks vastavalt kliendi vajadustele. Mis on tagatiseta laenud?. Настоящие Условия продажи и Договор аннулируют все предыдущие устные или письменные соглашения между сторонами, касающиеся передачи товаров. Küpsised lubavad internetilehekülgi muuta vastavalt Sinu isikupärale. Milliseid küpsiseid Google Analytics talletab ning nende küpsiste eesmärgi kohta saad täpsemalt lugeda siit. Продавец не отвечает за повреждения, причиненные товару неправильной эксплуата-цией или нецелевым использованием товара. в месте, где желает покупатель. Kui Sa soovid informatsiooni, mis me Sinu kohta omame, palun võta meiega ühendust kasutades selleksmeie lehel asuvat “Võta meiega ühendust” ankeeti. Me võime kasutada Sinu isikliku informatsiooni saates Sulle reklaammaterjali kolmandate osapoolte kohta, mis meie arvates võiks Sulle huvi pakkuda – seda juhul, kui oled eelnevalt meile andnud vastava loa.

Privaatsuspoliitika - Kvartal - Kaubanduskeskus Tartu südames

. По требованию покупателя продавец в письменной форме информирует покупателя о времени передачи товаров. Риск за случайное повреждение товара переходит покупателю с передачей товара. Покупатель оплачивает товары в срок, указанный в счете-накладной. Me võime ühendust võtta läbi e-maili, telefoni, faksi või tavaposti. Lingid teistele veebilehtedel Meie lehekülg võib sisaldada linke teistele veebilehtedele, mis meie arvates võiks Sulle huvi pakkuda. Aeg-ajalt võime Sinuga ühendust võtta turu-uuringute eesmärgil. Право собственности переходит покупателю с передачей товара. При передаче некачественного или несоответствующего Договору товара продавец обязан по требованию покупателя заменить некачественный товар качественным. Aus inimene kes annab laenu.

Kavial OÜ | Laagrid. Linearsüsteemid. QuickLinearCentr.

. Me teeme omalt poolt kõikvõimaliku, et Sinu poolt meie käsutusse antud informatsioon on turvatud. Сообщения между сторонами. Срок действия предложения. Информативное сообщение можно передать устно, по телефону. Me võime kasutada seda informatsiooni, et parandada oma tootevalikut ning teenuseid. Все разногласия, вытекающие из Условий продажи и Договора, стороны стараются решить путем переговоров. Google Analytics Lisaks poe küpsistele oleme seadistanud enda poele ka Google Analytics’i liidestuse. Samuti ei käi need leheküljed meie privaatsuse poliisi alla. Oleme paigaldanud vajalikud füüsilised ning elektroonilised seaded, ühtlasi ka inimesed, et tagada meiepoolt kogutud informatsiooni turvalisust ning sattumist võõrastesse kätesse. Soovitame Sul külastada käesolevat lehekülge vahete-vahel, et viia ennast kurssi toimunud muudatustega. Ole ettevaatlik ning kindlasti loe läbi nende lehtede poolt koostatud privaatsuspoliis. Me võime saata välja reklaamkirju Sinu poolt antud e-mailile oma uute toodete, eripakkumiste või muu informatsiooniga, mis meie arvates võib Sulle huvi pakkuda. Seetõttu ei saa me vastutada Sinu turvalisuse, privaatsuse ja info eest, mida sa jagad enda kohta nendel lehekülgedel. Korjates ja jättes meelde Sinu kohta käivat informatsiooni, saab veebilehekülg seadistada oma käitumist vastavalt Sinu vajadustele ning eelistustele. Pood garanteerib, et Sinu privaatsus on kaitstud. Сообщения между сторонами, исходящие из Условий продажи и связанные с Догово-ром, должны быть в письменной форме, за исключением случаев, если такие сообщения носят информативный характер, при передаче которого другой стороне отсутствуют пра-вовые последствия. Kokkuvõttes – küpsised aitavad meil Sinuni tuua parema veebilehekülje, vaadates Sinu käitumismustrit millised leheküljed Sulle meeldivad ja millised mitte. Lisaks veel tähtsamad põhjused, milleks me vajame kõike seda informatsiooni: Firmasiseseks arvepidamiseks. Продавец передает покупателю счет-накладную при передаче товаров, если стороны предварительно не договорились иначе.

заказ, подписанный покупателем. Возврат товара происходит за счет покупателя. Enamus internetilehitsejad lubavad turvalisi küpsiseid automaatselt, küll aga saad Sa muuta neid seadeid ning küpsistest keelduda, kui Sa tunned selleks vajadust. Возвращаемый товар должен находиться в оригинальной упаковке, и на нем не долж-но быть следов установки и использования, а также повреждений. Me võime kasutada antud viisil kogutud informatsiooni, et kohandada oma internetilehekülge vastavalt Sinu pooolt saadud tagasisidele. Kiirlaen kuni 1000 euri. Kui sa kasutad neid linke ja lahkud meie keskkonnast siis tea, et meil puudub kontroll nende veebilehtede üle. Kui Sinu arvates on meie poolt Sinu kohta hoitav informatsioon mingil juhul vale või vigane, “Võta meiega ühendust” ning parandame Sinu kohta käivat informatsiooni vastavalt Sinu ettekirjutustele. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об обстоятельствах, которые могут негативно повлиять на продажу товара. Sellisel juhul ei pruugi sa saada veebilehekülje poolt pakutavast sisust ja võimalustest maksimumi. Küpsised ei anna meile ligipääasu Sinu arvutisse ning ligipääsu Sinu informatsioonile, mida Sina pole lubanud meiega jagada. иное не перечисленное выше обстоятельство, которое обе стороны акцептируют как непреодолимую силу. Soodne pangalaen. Kui me peaksime küsima meie veebilehe külastamise käigus Sinult isikliku informatsiooni, millega on võimalik Sind tuvastada, siis see on kooskõlas antud privaatsuse poliisiga. Privaatsuspoliitika. В случае если переговоры не дают результатов, спор решается в Харьюском уездном суде в порядке, предусмотренном законодательством Эстонской Республики. При задержке с оплатой покупатель должен оплатить все расходы, связанные с полу-чением денег. Подтверждение заказа продажи отправляется по требованию клиента. Sa võid küpsised nii lubada kui ka nendest keelduda. Сторона, в деятельности которой возникли препятствия вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана об этом незамедлительно в письменной форме известить другую сторону. Me kasutame seda informatsiooni ainult statistilise analüüsi tarbeks ning peale seda eemaldame informatsiooni enda süsteemist. Privaatsuspoliitika. Me kasutame liikuslogi küpsiseid, et aru saada, millised leheküljed saavad suurema kasutuse osaliseks

Комментарии