Renoveerimislaen

aastal jõustuva uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse suurim muudatus puudutab korteriomanike ühisusi, mis seaduse jõustumisel muutuvad korteriühistuteks seaduse alusel. Selle abil on võimalik ühendada printer arvutiga ka läbi Wifi võrgu, mis teeb printeri kasutamise väga mugavaks. “Reeglites peaks täpselt ära märkima, missugused keelud kehtivad suitsetamisele hoones, millal algab öörahu, kuidas peavad ennast üleval pidama korteriomanike külalised,” loetles Mardi punkte, mis sisekorra eeskirjas kirjeldatud võiks olla. “Siseministri määrusega on sätestatud, et tahkkütusel või küttegaasil töötava grillseadme või muu samalaadse seadme kasutamise koht peab paiknema tasasel pinnal väljaspool hoonet,” vahendab EKÜL õigusosakonna juhataja Urmas Mardi. Eesti Korteriühistute Liit korraldab mai kuu ümarlaua raames ekskursiooni korteriühistu juhtidele. Reisi kolme õppepäeva jooksul on teemaks energiatõhususe saavutamine kortermajades ja innovaatilised targad linnalahendused. Projekti rahastavad siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Kursus sobib nii alustavale kui ka kogemustega juhile. augustil kogunevad korteriühistute juhid taas suveülikooli, mis sel aastal toimub Pärnumaal Villa Andropoffis. EKÜL ja Politsei- ja Piirivalveamet ootavad korteriühistute esindajaid osalema turvalisuse alastel infopäevadel. Fast loan smarketing. Euroopa rohelise nädala raames korraldab EKÜL ekskursiooni Tallinna Botaanikaaeda. Külalised kohtusid EKÜL juhatuse esimehe Andres Jaadlaga, kes andis ülevaate Eesti elamuvaldkonna olukorrast ja korteriühistute tegevusest, samuti tutvuti ühistutega erinevates Eesti paikades. Info saamiseks palun tutvuda KIK kodulehega ning vajadusel pöörduda KIK maakondlike esindajate poole https://www.kik.ee/et/kontaktid. Soodushinnaga registreerimine on lõppenud. mail Saaremaa korteriühistutele mitu õigusteemalist üritust, kuna juriidilisi küsimusi kerkib korteriühistutes üles aina rohkem. Levinud skeemi järgi pakutakse inimestele erinevat kaupa, mida algselt antakse tasuta, kuid hiljem nõutakse selle eest raha või küsitakse kauba eest hiigelsummasid, mis oma hinda kindlasti väärt ei ole. Galeriid auhindade üleandmisest saab näha EKÜL kodulehelt. Lisaks õppeprogrammile veedame koos giidiga vaba aega Stockholmis, Drottingholmis ja Sigtunas. juulil jõustub uus ehitusseadus, mille parlament veebruaris vastu võttis. Kui foorumi toimumise ajaks on uus rekonstrueerimise meede allkirjastatud, siis räägime kindlasti ka sellest. Ajakirjanikud on konverentsile oodatud! Konverentsi üheks peaesinejaks on Euroopa elamuorganisatsiooni Housing Europe’i president Marc Galon, kes on ka Hollandi suure elamuorganisatsiooni Aedes juht. Samuti on võimalus, et testimise eest küsitakse raha või planeeritakse vargust. Ühisostu korraldamise eeldusteks on aga igakülgne tarbijaskonna teavitus ning tarbijate huvide ja eelistuste tundmine. “Hea meel on selle üle, et konkursist osavõtjaid oli seekord sõna otseses mõttes kõigist Eestimaa nurkadest. Tähelepanu, Harjumaa korteriühistud! Olete oodatud osalema infopäeval “Turvalisus kortermajas”, kus kõnelevad politsei, päästeameti ja Eesti Korteriühistute Liidu esindajad. Jagame ka nõuandeid selle kohta, mida tarbijal veebikauplustes osteldes meeles tuleb pidada. märtsil vastanute seast ühe auhinnasaaja. Renoveerimislaen. Tema sõnul peaksid inimesed ükskord aru saama, et kortermaja rõdu või kitsuke hoov pole ilutulestiku tegemise koht.

Vilde 52 KÜ ja omanike üldkoosoleku protokoll

. Foorumil auhinnatakse ka Eesti parimaid korteriühistuid. juuli Vikerraadio Vikerhommiku saates rääkisid Märt Treier ja EKÜL juhatuse esimees Andres Jaadla sellest, millised probleeme võivad korteriühistule tekitada majas elavad üürilised. Fortuuna tahtel osutus EKÜL akupanga võitjaks KÜ TARUKE esindaja, meiliaadressiga piret@**********us.ee. Kohtumise teemadeks olid tarbijaskonna teavitamine ja lõpptarbijate koolitamine. Kauneim kortermaja valitakse välja suvekuul, seega ei maksa lasta end heidutada sellest, kui praegu ei ole teie koduümbrus nii roheline ja kaunis kui suvel. Selle aasta esimesel ümarlaual räägime jääpurika ja libedusetõrjest korteriühistu puhastusalal. Loe koolituse kohta rohkem Koolituste rubriigist. Vajalik eelregistreerimine tel. Testhoone on rajatud uurimaks erinevate piirdetarindite ehitusfüüsikalist toimivust, hoone tehnosüsteemide ja automaatika komponentide efektiivsust, erinevaid sisekliima tagamise meetodeid ning taastuvenergia rakendamist. Bauer Veetehnika OÜ juhataja sõnul on seadmed hooldevabad ning neid ei pea käima kontrollimas. AASTAL JÕUSTUVA UUE KORTERIOMANDI- JA KORTERIÜHISTUSEADUSEGA.

Lisaks tutvustame kauneimat kortermaja ning anname ülevaate Euroopa elamumajanduse olukorrast. Eesti Kodukaunistamise Ühenduse keskjuhatus valib juunis välja parima ja esitab selle Vabariigi Presidendile autasustamiseks. Käsitlemist leiavad täiesti uued korteriühistuid puudutavad õiguspõhimõtted. Külastame korterelamuid ja kohtume Rootsi tuntud elamuvaldkonna organisatsioonidega HSB, SABO, Riksbyggen jm. Teemaks Tallinna linna toetused korteriühistutele. Leedu Tarbijate Instituudi esindajad avaldasid elavat huvi EKÜLi kogemuse vastu tarbijate teavitamisel ja koolitustegevuse korraldamisel. Kohtade arv on piiratud! Registreerumine toimub kuni kohtade täitumiseni. aastal peetud infopäevade ja arutelude tulemusena valmis korteriühistute ja politsei koostöö hea tava, eesmärgiga suurendada kortermajade elanike turvatunnet ja nende valmisolekut ka ise panustada korra tagamisse ja kuritegevuse ennetamisse. Teie vastused ja kommentaarid on suureks abiks kortermajade tuleohutusalase seisukorra hindamisel ja edasiste teavitustegevuse korraldamisel. veebruaril Võru politseijaoskond, kus turvalisuse teemadel räägivad piirkonnapolitseinikud ning korteri sundvõõrandamise küsimusi selgitab EKÜL jurist. ÕPPEREISILE ON VEEL MÕNED VABAD KOHAD! KORTERIÜHISTUTE IX SUVEÜLIKOOL Eesti Korteriühistute Liit kutsub korteriühistute juhte ning õpihimulisi huvilisi korteriühistute suveülikooli. Võitja andmed arhiveeritakse Eesti Kodukaunistamise Ühenduse ja Vabariigi Presidendi Kantselei poolt. Juhendis sisalduv näidisprotseduuride loetelu on kujundatud ennekõike korteriühistute revisjoni eripära silmas pidades. Lehe päises olevaid valikuid muutes on võimalik otsida artiklit ka näiteks ilmumisaasta või autori nime põhjal. Eesti Arhitektuurikeskuse juhataja Raul Järg vaatleb areneva elamumajanduse ja kaasaegse linnakeskkonna suhestumist. Kolmes linnas – Turus, Porvoos ja Helsingis veedetakse igas üks õppepäev. Kuni selle ajani on kõikides kortermajades mõistlik luua korteriühistu vabatahtlikult, nii on inimestel võimalik end kogu teematikaga kurssi viia ning valida juhatusse just need korteriomanikud, keda ühiselt kõige pädevamaks peetakse. Korteriühistute infopäevade sarja toetab siseministeerium. See annab ühistutele taas kindlust renoveerimisplaanidega edasi minna,” rääkis Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Dagmar Mattiisen. Eks ta kahte moodi laheneb – kas antakse või mitte Please wait. Ajakirjanikud on oodatud sündmust kajastama, õigusteabepäeva kava näeb SIIN. “Tegemist on kahtlemata ühe suurima muutusega Eesti korteriühistuliikumise ajaloos,” kommenteeris Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige ja õigusosakonna juhataja Urmas Mardi. mail Tallinnas oma viiendal õigusteabepäeval tutvustab. Võtame Teie jagatud ettepanekuid ja arvamusi arvesse korteriühistutele suunatud e-teenuste arendamisel.. “See kujutab endast enamust korteriomanikest ja sellele enamusele peab omakorda kuuluma suurem osa kaasomandi mõttelistest osadest ehk korterite suurusest,” selgitas Mardi. Kuni selle ajani on kõikides kortermajades mõistlik luua korteriühistu vabatahtlikult, siis on inimestel võimalik end kogu teematikaga kurssi viia ning valida juhatusse just need korteriomanikud, keda ühiselt kõige pädevamaks peetakse. Konkursi korraldaja on Eesti Korteriühistute Liit, lõpliku valiku teeb Eesti Kodukaunistamise Ühendus. Sellistesse pealetükkivatesse müüjatesse tasub suhtuda suure ettevaatlikkusega. Kõnelevad politsei, päästeameti ja Eesti Korteriühistute Liidu esindajad. “Elamufondi säilitamine ja kaasajastamine on nii täna kui tulevikus Eesti korteriühistute üks olulisemaid eesmärke,” rääkis Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla. KAARDIMAKSETERMINAL. mail ootame korteriühistute juhte ja liikmeid Tartusse EKÜL lõpptarbijate infopäevale, kus seekord on teemaks e-kaubandus ja sellega seotud ohud. Lisatasu eest on võimalik Villa Andropoffis tellida ka iluprotseduure. Tagatis Tagatiseks on korteriühistu nõuded liikmete vastu majandamiskulude tasumise osas. Üldjuhul pole selliselt müüdavad kaubad oma kõrget hinda väärt. Kui kiiresti laekub väikeliisingu raha arvele. aasta alguses jõustub täismahus uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus ja sellest tulenevalt muutub kohustuslikuks korteriomandite majandamine juriidiliselt iseseisva üksusena. Konverentsi avaettekande peab justiitsminister Urmas Reinsalu, koostööst korteriühistute ja kohaliku omavalitsuse vahel kõneleb Tallinna abilinnapea Eha Võrk. Kaks aastat tagasi viibis Eesti Korteriühistute Liidu delegatsioon Valgevenes arengukoostööprojekti „Korteriühistuliikumise kogemus ja korteriühistu mudel – töötoad Valgevenes ja Ukrainas“ raames. aasta teises pooles on ees ootamas mitmeid juba traditsioonilisi korteriühistute koolitusi ja konverentse. Foorumi teemad: EKÜL tegevussuunad; Pärnu linn ja korteriühistud, fassaadide soojustamine, päikesepaneelid kortermajadele jpm. Ajakirjanikud on oodatud sündmust kajastama, täpse kava leiate siit:  EKÜL juhatuse liikme Urmas Mardi sõnul on foorumi esimene paneel pühendatud küsimustele, mis seotud tuleval aastal jõustuva uue seadusega. Viimastel nädalatel on jälle sagenenud teated rahaküsijatest, kes erinevatel viisidel püüavad inimestelt tänavatel või kaubanduskeskuste parklates raha välja petta. Toimub ka traditsiooniline minimess. Tehases valmistati välisseinu ja katust katvad lisasoojustuselemendid, seinaelementidesse paigaldati ka ventilatsioonitorustikud. Nad kasutavad agressiivset müügitaktikat ja on pealetükkivad, kuid meeles tuleb pidada, et mingit kohustust asja osta ei ole.

Lahendused ettevõttele | Danske Bank

. Koostöös PPA-ga alustame algaval nädalal ka infopäevade sarjaga “Turvalisus kortermajas”. novembril Vilniuses Leedu Tarbijate Instituuti ja kohtus instituudi juhtkonnaga. Lisaks erialaspetsialistidele jagavad oma kogemusi kolleegidega ka korteriühistute juhid. On väga tervitatav, kui kohalik omavalitsus omalt poolt aitab – näiteks ehitab mõne mänguväljaku, aitab seda korrastada vms. muutub kohustuslikuks korteriomandite majandamine juriidiliselt iseseisva üksusena. veebruaril vene keeles teemadeks säästlikud sademevee süsteemid ja lahendused parkimisprobleemidele. Liginullenergia testhoone külastusel tutvutakse ainulaadse uurimislaboriga. Riigi plaan on erastada majavalitsused ja luua korteriühistuid, et inimesed hakkaksid ise oma vara eest hoolitsema, kuid ametnike teadlikkus on väga väike. Auhinnatud ühistuid tervitas ja tänas tehtud töö eest Eesti Korteriühistute Liidu suurfoorumil ka ettevõtlusminister Liisa Oviir.

mis õigus on korteriomanikel, kes ei olnud renoveerimislaenu.

. “Meie koolitust oodatakse seal jätkuvalt, soovitakse, et sõidaksime ametnikke koolitama.

Kõik tuludeklaratsiooni teemad siia - Perekooli Foorum

. “Majade vahel ja rõdudelt lendavad igas ilmakaares odavad ja sugugi mitte alati ohutud pürotehnilised vidinad,” toob Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Urmas Mardi näiteid. Kutse andjaks on Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit. Lisaks soovitakse KÜ kontakte. Kauneima kortermaja esindaja võtab vastu autasu Vabariigi Presidendilt ja Eesti Korteriühistute Liidult. Tulekul on  ka üritusi, mida Liit korraldab uuel aastal esmakordselt. Renoveerimislaen. Konverents toob Tallinna elamumajanduse tippeksperdid Euroopast, eraldi keskendutakse Baltikumi elamufondi olukorrale ja renoveerimisvõimaluste finantseerimisele. aastal on ees ootamas mitmeid juba traditsioonilisi korteriühistute koolitusi ja konverentse

Комментарии