Sample Page

See dialoogiaken ilmub juhul, kui toimingu teostamiseks on vajalikud administraatori õigused. Select the Use the scanner driver checkbox in Scan Settings, then click Scan. Sample Page. Lisateavet leiate oma rakenduste kasutusjuhendist. Effect Eriefektide rakendamine, näiteks seepiapruunides värvitoonides või sketšiliku illustratsiooni stiilis printimine. Rakenduse Easy-PhotoPrint EX erinevate funktsioonide kasutamine Vt jaotist Valige foto, mida soovite printida. Soetage see elektroonikakauplusest. Since this function adjusts color balance of the output by changing the ink ratios of each color, it changes the total color balance of the document. Õigete printeridraiveri sätete puhul pööratakse aadressi automaatselt ning prinditakse vastavalt ümbriku söödusuunale. Encryption Method Valib juhtmeta kohtvõrgus kasutatud krüpteerimismeetodi. Võtke tagumine kaas lahti. Select a folder, then select the video from which you want to capture still images. Adjust the value if your monitor's gamma value does not match the default value set in ScanGear, and the colors of the original image are not accurately reflected in the monitor. Easy-PhotoPrint EX starts and Menu appears. Important You cannot change the background of the Stickers, Layout Print and PREMIUM Contents Print. In whole image view, you can create multiple cropping frames. The card is currently writable from PC. You cannot select PDF files created with other applications. Sellisel juhul puhastage paberisööterullikut. Valige Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.

Saving Note See Help for details on the Edit screen. Complete the setup After completing the page selection, click OK. Important For PREMIUM Contents Print, you cannot print dates. Skannitud andmete salvestamine mälukaardile/USB-välkmälule seadme juhtpaneeli kasutades Skannitud andmete edastamine arvutisse seadme juhtpaneeli kasutades Kaasasoleva rakendustarkvaraga skannimine. Enne skannitud andmete meilile manustamist kontrollige järgmist. Järgige jaotist Regulaarne hooldus pihustite kontrollmustri printimisel, prindipea puhastamisel ja. Remove gutter shadow Select this checkbox to correct shadows that appear between pages when scanning open booklets. You can classify images displayed in Unclassified automatically, and also create custom categories. Adding Photos Swapping Positions of Photos Replacing Photos Changing Position, Angle and Size of Photos Cropping Photos. When you execute print, the data is printed at the specified brightness. Menüüde valimine kuval HOME Vt osa Asetage originaal kopeerimisalusele. Märkus Kui järelejäänud tinditaseme tuvastamise. Select images and click Edit/Convert. Pärast printimistöö katkestamist võib seade tühje paberilehti väljastada. Select when you wish to reduce the operating noise of the printer at night, etc.

Eistverest | Eistvere mõis

. Kui kaardipesa on seadistatud valikule Writable from USB PC või Writable from LAN PC, ei saa te mälukaardilt printida ega sellele skannitud. Kontrollige väljutatud paberi volditud osa. Document Size Select the size of the document to be scanned. Tähtis! Kettasalve ei saa kasutada, kui see on paindunud. To select an image, click the thumbnail or checkbox. Adjust the show- through level to prevent text on the reverse side of thin document or the base color of the document from appearing on the image. You cannot select this checkbox when Document Size is Stitch Assist. Võite paberi ükskõik kumba paberiallikasse asetada sõltuvalt paberi suurusest ja prindikandjast. You can make settings for scanning using the Operation Panel of the machine. By default, the scanned images are saved in the following folders. Valige juhtpaneeli suvandis WLAN active/inactive valik Wireless LAN active, et muuta lehel Wireless LAN olevaid sätteid. Orientation Specify the print orientation. The scanned images appear in the Thumbnail window. If necessary, change the TrueType Font, Style, Size, and Outline settings. Saidiseansis kuvatakse fotod automaatselt üksteise järel. See menüü on kättesaadav, kui valitud printeriga kuvatakse No Driver. Valige pärast prinditud foto skannimist kärbitav pilt, vajutage keskmist funktsiooninuppu. You can display and check the print result before printing. Paberisööterulliku puhastamine kulutab rullikut, seetõttu tehke seda ainult vajaduse korral. Print Select this to print the scanned image on a printer. Kopeerimise alustamiseks vajutage nuppu Seade alustab kopeerimist. Tähtis! Printeri võrgumäärangute muutmiseks Canon IJ Network Tooli abil peab see olema ühendatud USB või kohtvõrgu kaudu. You can drag the cropping frame to enlarge/reduce it while maintaining the aspect ratio. With network connection, you cannot scan using the WIA driver. Arvestage sellega, et lähtestamine kustutab kõik ühenduse sätted arvutitega ja printimis- või skannimistegevus võib osutuda võimatuks. Näiteks on teil võimalik punast või kollast värvitooni naha värvuse reguleerimiseks suurendada. Kuvage aken Fun photo print. Skannitud andmete salvestamine mälukaardile/USB-välkmälule seadme juhtpan. Custom Scan with One-click Tab One-click Mode Screen Select Document Type according to the document to be scanned. Täpsema teabe saamiseks vaadake elektroonilist juhendit Põhjalik juhend Lehekülje algusesse. Otsitakse kuvatava elektroonilise juhendi kõigi dokumentide hulgast. The Canon IJ XPS Preview will start and the print result will be displayed before printing. Täpsema teabe saamiseks vaadake elektroonilist juhendit Põhjalik juhend Seadmega mallivormide printimiseks valige Special print kuval HOME ja valige seejärel Template. kärpimisala valiku lõpuleviimiseks. Käesoleva jaotise näitlikud ekraanipildid viitavad WPA üksikasjalikele sätetele. Complete the setup Click OK on the Page Setup tab. Soodsalt laenu saada. Tähtis! Kui valite Fast ja Type on seatud valikule Plain paper ning kvaliteet pole ootuspäraselt hea, valige väärtus Standard või High suvandile Print qlty ja proovige uuesti kopeerida. LCD-ekraani seadistamine: Handwriting paper Nädalakava Saate printida nädalakava blanketi. When you want to change, select another page size from the list. Preview image appears in the Preview area. In that case, deselect the checkbox and scan. Tähtis! Kui olete printimise lõpetanud, määrake sätte seadeks uuesti OFF, kuna selle sätte kasutamine võib põhjustada aeglasemat printimist või madalamat prindikvaliteeti. Kopeerimise, printimise või skannimise tühistamine Käimasoleva printimise, kopeerimise või skannimise tühistamiseks võite vajutada nuppu Stopp. Save to a Subfolder with Current Date Select this checkbox to create a subfolder in the folder specified in Save in with the current date and save scanned files in it. Märkus Klõpsake printimispaani sulgemiseks või kuvamiseks. Place the left half of the document face-down on the Platen. Näpunäide: ärge asetage ühtegi eset dokumendikaanele! Ärge asetage dokumendikaanele ühtegi eset. Important Staple Side and Specify Margin. Kui te ei saa paberit välja tõmmata, siis lülitage seade välja ja uuesti sisse. Changing Layout Changing Background Adding Photos Swapping Positions of Photos. Sisestage mälukaart pessa otse, SILDIGA KÜLG VASAKUL, vastavalt allolevale joonisele. To save in a format other than PDF, scan by specifying the file format. See Help for details on setting dates. If a password-protected PDF file is edited, the passwords will be deleted. Märkus Kui kasutate ligipääsutulega USB-välkmälu, vaadake sellega kaasas olevast kasutusjuhendist, kuidas kindlaks teha, kas USB-välkmälu on kirjutamise lõpetanud. Note In the actual screen, the content you created is displayed instead of the gray area shown above. Important When Poster is selected, the Duplex Printing, Staple Side and Print from Last Page appear grayed out and are unavailable. Select this to correct a small amount of fading and colorcast. Contrast Move the slider to adjust the contrast. Sample Page. Prindipea sügavpuhastus kulutab standardsest prindipea puhastamisest enam tinti, seetõttu tehke seda ainult vajadusel. Editing print documents and print pages Combining print documents You can combine multiple print documents to form a single document. Hoidke kettasalve kindlasti tasasel pinnal. Perform feed roller cleaning when there are paper particles sticking to the paper feed roller and paper is not fed properly. Märkus Kärpimise funktsioon ei pruugi sõltuvalt uuesti printimise menüüst saadaval olla. Ärge laske neil maha kukkuda ega avaldage neile liigset survet. Märkus Järgmiste mälukaartide jaoks on nõutavad spetsiaalsed adapterid.

4 100 16 60 Instructions for the Candidates - NET

. Soovitame teil veenduda, et failid on prinditavad. ühendada vaadake osast Kaardipesa kasutamine võrgus Märkus Saate muuta printeri võrgusätteid Canon IJ Network Tooli USB-ühenduse abil, kui olete kohtvõrgu sätted lähtestanud. Skannitud andmete salvestamine arvutisse Juhtpaneeli kaudu skannimiseks valmistumine Skannitud andmete salvestamine arvutisse Sätete muutmine. Kontrollige prinditud mustreid ja sisestage nupu abil selle a-veeru mustri number, kus horisontaalsed triibud on kõige vähem märgatavad. Prioritize Exif Info Select this checkbox to apply corrections primarily based on the settings made at the time of shooting. PDF files edited in other applications cannot be selected as well. The procedure for managing the printer power is as follows: Power Off The Power Off function turns off the machine. Tähtis! Kui ühendate võrku, mida turvameetmete abil ei kaitsta, on olemas oht, et näiteks teie isikuandmed avaldatakse kolmandale isikule. Ekraan Manual correction Kui on valitud No correction, prinditakse fotod ilma korrigeerimata. Saate muuta printeri seadme nime ja parooli LCD-ekraani kuvalt Bluetooth settings. Tähtis! Ärge kunagi proovige mälukaarti eemaldada pulgakese või pintsettidega. Note Enlarge/Reduce does not affect the actual size of the scanned image. Create a Calendar Using Your Favorite Photos Create calendars easily with Easy-PhotoPrint EX. Vaata, kuidas Ferratum Bank saab sind aidata.. You should also refer to this section if the MP Drivers cannot be installed. After scanning documents and saving them, open the View &. Ethernet on ettevõtte Xerox Corporation registreeritud kaubamärk. Kasutage spetsiaalset kaardiadapterit. Täpsemat teavet vaadake jaotisest LCD-ekraanil kuvatakse tõrketeade PictBridge'iga ühilduval seadmel näidatud tõrgete ja nendele lahenduste leidmiseks vaadake. Complete the setup Click OK on the Main tab. Sel juhul liikuge järgmise sammu juurde. 20 aastasele laenud. Alustage mobiiltelefonist printimist. Toredate fotode printimise menüü valimine Valige suvand Sticker print, seejärel vajutage nuppu OK. Creating/Editing PDF Files Printing Documents Printing Photos Sending via E-mail Editing Files. Märkus The printer is not detected. Kui soovite printida masina sätetega, siis määrake PictBridge´iga ühilduva seadme prindisätted olekusse Default. The procedure for installing the downloaded MP Drivers is as follows: Turn off the machine Start the installer. Märkus Sellel üksusel on sama funktsioon, mis dialoogikasti Canon IJ Network Tool suvandil Configuration. Important Cleaning consumes a small amount of ink. One-click Mode also allows you to scan and save images as PDF files or attach them to e-mail automatically. Kui ühendate Bluetooth-seadme Bluetooth-liidesega Canon IJ printeriga, on võimalik juhtmeta printimine sisselülitatud Bluetooth-seadmest, näiteks arvutist või mobiiltelefonist. Password entry method varies by operation. Follow the prompt to complete. Undo Cancels the latest change made. When you want to save the background with a different title, enter a new title in the Title box and click Save. When you execute print, the data is printed with the specified background. Kuvatakse skannimise ooterežiimi ekraan. Custom Dialog Box Start scanning by clicking the button Select this checkbox and click an icon to start scanning immediately. Märkus Kui parima mustri valimine on keeruline, valige see, mille valged vertikaaljooned kõige vähem silma torkavad. Editing the Print Document or Reprinting from the Print History This function is unavailable when the standard IJ printer driver is used. Note When printing a multiple-page PDF file via Print Document, printing may take time depending on your computer. Important When the application software specifies an input profile, the input profile setting of the printer driver becomes invalid. Märkus Sõltuvalt prindikandjast võib paber olla määrdunud või seda ei saa korralikult seadmesse sööta isegi siis, kui see pole sissepoole kooldunud. Valige prindimenüü või kasulik funktsioon, mida soovite kasutada, seejärel järgige juhiseid ekraanil. "Moire" is a phenomenon where uneven gradation or a stripe pattern appears when such photos or pictures printed with fine dots are scanned. Kui probleem ei lahene ka nüüd, võib prindipea kahjustatud olla. It does not support some Canon compact photo printers, including SELPHY CP series. Selected Images Area Images selected in the Thumbnail window are displayed. Internet connection is required to access the website. jaoks valitud suvand ON, saab valitud fotod pildistamise kuupäeva või failinumbriga printida

Комментарии