Sularahalaen

Siseminister Hanno Pevkur Aitäh! Hea nõu on tegelikult väga lihtne. Me oleme fikseerinud muu hulgas näiteks strateegiliste pommituslennukite lende, mis ei ole kindlasti meie regioonis tavalised ega igapäevased. Kuid nagu ma ütlesin, peale selle on pankrotiseadus ja täitemenetluse seadus. Siseminister Hanno Pevkur Aitäh! Eks selle küsimuse peaks esitama eelkõige justiitsministrile. Kalmistute kohta on ka erisäte. Mis puudutab Narva Aleksandri koguduse ja suurkiriku edasist saatust, siis mina loodan ja näen, et EELK kirikuvalitsus võtab väga selge positsiooni ja räägib võlausaldajatega silmast silma. Sotsiaaldemokraatide idee lähtub põhimõtteliselt täpselt samast õilsast eesmärgist – vähendada vähem teenivate inimeste maksukoormust. Kui jõutakse täitemenetluseni, siis tuleb neljandaks mängu ka täitemenetluse seadus. Selle rahaga saab näiteks lauda katta või isegi midagi kõrvale panna," ütles üks vastanutest. Ma loodan endiselt, et kogudus ja võlausaldajad lepivad kokku. See ei ole kindlasti koguduse tuleviku seisukohast parim lahendus. Ma saan öelda, et kõik piimaliitu kuuluvad ettevõtted teavad, mis turuga on tegemist. Täna või homme saadan Rahandusministeeriumisse kooskõlastamisele uue Politsei- ja Piirivalveameti palgamääruse ja loodan, et me saame ministeeriumist võimalikult kiiresti tagasiside nendele arvutustele, mis Politsei- ja Piirivalveamet on välja pakkunud. See tähendab seda, et kui varem olid konstaabli ülesanded tunduvalt laiema ampluaaga, siis praeguseks keskendub piirkonnapolitseinik eelkõige kogukondlikule tööle ja ennetustööle. On palju kahetsusväärseid näiteid, paraku ka Euroopast, mis tõestavad meile, et on võrdlemisi lihtne ennast lühikese ajaga vaeseks kulutada. Kindlasti on see konserveeritud, torniosa on päris heas seisus, inimestele avatud ja kenasti korras. Eks kõik on tehtud ikka selle nimel, et Eesti politseid arendada, et politseis ja piirivalves töötavad inimesed saaksid tööd teha parima varustusega ning et nende töö oleks piisavalt väärtustatud. Lugesin ka teie arvamusavaldusi. Tuleb lihtsalt järele vaadata, mis karistus täpselt on. Teine pool on mõistagi see, mida Politsei- ja Piirivalveamet on ise oma töökorralduses muutnud. Laen pensionärile. Küsimuse all oli, kes on need ametiisikud, kellel on kohustus esitada majanduslike huvide deklaratsioon. Esimees Eiki Nestor Marko Pomerants, palun! Marko Pomerants Aitüma! Ma ei küsi mitte sellepärast, et minu nime nimetati, vaid sellepärast, et valimisvõitlus on alanud. Leiame, et praeguses faasis oleme sellises seisus, kus igal tootjal on erinevad tooted. Kui on tegemist lendudega rahvusvahelises lennukoridoris, siis me identifitseerime vajaduse korral need lennuvahendid visuaalselt. Meie selge seisukoht on, et riigil on mõjus, jõukohane ja otsekohe rakendatav väga selgelt sihitatud meede, kuidas inimeste toimetulekut parandada. Suurem osa kiriku sisetöid ootab veel tegemist. See võib väga valusalt kätte maksta, kui me läheme tagaukse kaudu Venemaa turule tagasi. Smslaen esimene laen. Küsimuse teine pool on see, et kuulates teie vastuseid tekib selline tunne, nagu turud ise reguleeriksid asja. Nii et meil läheb väga kiireks. Meil on Kagu-Eestis Piusa kordon. Näiteks juustuplokke ostab teistsugune tööstus kui see, mis soovib piimapulbrit. Mis puudutab tulu maksustamist, siis sotsiaaldemokraadid loomulikult, nagu ka IRL, toetavad progressiivset üksikisiku tulu maksustamist. Kui nüüd rääkida katteallikatest, siis teie pakutud katteallikad ei ole olnud piisavalt konkreetsed ega ka piisavalt veenvad. Esiteks kindlasti see, kui palju meil Sisekaitseakadeemias kadette lõpetab ja kui palju pensionile läheb ehk mis on saldo. Alustame sellest, et valitsusliikmed ei ole üksmeelel – üks minister räägib, et riik võiks osta, aga teine, kultuuriminister, ütleb, et seda ei saa teha. Selle peale tekib küsimus, mis on teie roll selles protsessis. Kuid ma kardan, et konkreetne lahendus ei ole kõige parem. Teine eesmärk on preventiivse eesmärgi täitmine – kui inimene midagi deklareerib, siis ta võtab ise endale kohustuse, et tema deklaratsioon oleks õige. Seega on iga toote jaoks ka eri turustuskanal, sest toodete kasutajad on erinevad. Me vaatasime pilti vastutustundlikult. See, kui keegi ei saa aru, mis on laenujäägi ja hüpoteegi vahe, ei muuda kindlasti põhjendamatuks kontrollorganite võimalust vaadata ka hüpoteekide olemasolu. Sealt edasi saab vaadata, kuidas võlausaldajatega kokkuleppele jõutakse – kas alles jääv võlg ajatatakse või leitakse mingisugune muu lahendus. Nii et minu arvates on üsna mõistlik ja sobiv lahendus Eestile, et seaduse tasandil öeldakse ette teatud isikute ring ja ülejäänute suhtes antakse diskretsioon ametiasutuste juhtidele ning nemad otsustavad, kes peavad või ei pea deklaratsiooni esitama. Esimees Eiki Nestor Eldar Efendijev, teine küsimus, palun! Eldar Efendijev Aitäh! Austatud minister! Meie omal ajal koos endise kultuuriministri Signe Kiviga moodustasime Aleksandri Kiriku SA, et riigi osalusel restaureerida Aleksandri kiriku hoone. Nemad veavad korruptsioonivastast strateegiat ja ka huvide deklareerimise plokki. juunini.  Keegi ei abiellu ega alusta kooselu mõeldes lahkuminekule. Sellised protsessid ei käi nii kiiresti, kuna konkreetsel turul vastutab ostja selle eest, et toiduained oleksid kvaliteetsed. Kui on vaja, et riik natuke n-ö juures istuks, siis nii Kultuuri- kui ka Siseministeerium on valmis seda tegema.

Riigikogu

. Te läksite küll varem ära. Kui on soov huvide deklareerimisel fikseerida ja teada saada ka hüpoteegid, siis on see igati mõistlik, sest laenujääk pannakse samamoodi deklaratsiooni kirja. Kuigi loomulikult, nagu Maksu- ja Tolliameti peadirektor on öelnud, on neil oma sisekontroll. Nüüdseks on politseinike rahulolematus pigem suurenenud, sest efektiivsust pole saavutatud, töökoormus on paljudes kohtades tõusnud piirini, mis ületab inimsuutlikkuse ja lahendamist ootavate kuritegude arv on kasvanud. Sel kohtumisel oli kirikuvalitsusest härra Mati Maanas ja võlausaldajate esindaja. See kõlab nagu tavaline liberaalse erakonna esindaja jutt – välisesindajad töötavad, kõik toimib. Tõepoolest, Venemaa Föderatsiooni relvajõudude aktiivsus, sh õhujõudude aktiivsus on viimastel nädalatel olnud Läänemere regioonis märkimisväärne. Seega selline ahvatlev võimalus võib olla hallis tsoonis, st see võib küll esmapilgul näida ahvatlev, aga kauges perspektiivis valusalt kätte maksta. Kui põllumajandusminister hõiskas rõõmust, et Valgevene kaudu on ehk võimalik avada uks ka Venemaa turgudele, siis olite teie väga pessimistlik ja arvasite, et seda ei tohiks teha. Esiteks on loomulikult kirikute ja koguduste seadus, teiseks kalmistuseadus ja kolmandaks pankrotiseadus, mille alusel pankrotti menetletakse. Eesmärk oli saavutada eelkõige nende töötajate palgatõus, kes esimest korda politseiteenistusse asuvad. Esimees Eiki Nestor Priit Toobal, teine küsimus! Priit Toobal Aitäh! Jätkan siit. Siseminister Hanno Pevkur Aitäh! Selline arutelu oli siis, kui valmistati ette uut korruptsioonivastast seadust, samuti siis, kui valmistati ette üleminekut uuele elektroonilisele vormile. Sularahalaen. Mina näen siiski võimalust uutele turgudele minekus. Aga selle printsiibi mõttes, et madalama sissetulekuga inimesed peaksid maksma riigieelarvesse väiksemaid makse, madalama määraga makse, olen ma teiega nõus. Palun, Priit Toobal! Priit Toobal Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Eile oli ülemaailmne korruptsioonivastane päev ning sel teemal avaldasid mõtteid kapo peadirektori asetäitja ja justiitsminister. See parandab inimeste tegelikku toimetulekut – nii töötajate, pensionäridest töötajate kui ka väikeettevõtjate oma. Ja kui kellelegi sellest veel ei piisa, võib võtta ette ka seaduse seletuskirja ja kommentaarid. Esimees Eiki Nestor Aitäh, austatud esimees! Hea minister! Te mainisite preventatiivse meetmena huvide deklareerimist, mis on suuresti õige. Mööngem, et see on päris korralik tõus. Siseminister Hanno Pevkur Aitäh! Politseisüsteemi efektiivsus kasvab kogu aeg. Aga kui ma vaatan riigieelarvet, siis ma ei näe väga selget riigi tuge põllumajandusele enne, kui nad jõuavad kuhugi uuele turule. Täna Sellel nädalal Pealinna uudiskiri võimaldab regulaarselt kursis olla päevakajaliste uudistega ning põnevate intervjuude ja reportaažidega. Minule teadaolevalt oli eile nende esimene kohtumine. Vandeadvokaat Carri Ginter ütles, et nad ei tee küll politsei tööd, kuid linnapeaga on kokkulepe, et kui protsessi käigus selgub tõsisem rikkumine, siis linna teavitades on neil õigus teavitada ise ka kohe politseid. Seega juriidiliste aktide hulk, mida ühe koguduse pankroti puhul tuleks arvestada, on väga suur. Aga nagu ma ütlesin, mina olen kindlasti valmis osalema vaidluse lahendamise juures selle nimel, et kirik jääks avalikku kasutusse. Ja ma olen täiesti veendunud, et kõige olulisem sisend mis tahes majandustegevuses, mis toodab meile seda palju räägitud SKT-d, rahvuslikku koguprodukti, on inimvara, inimene. Kui meil oleks võimalik arvestada ka selle rahaga riigieelarve tuludes, siis kindlasti võimaldaks see vähekindlustatud, kehvema toimetulekuga inimeste ja perede olukorda veelgi parandada.

Laenavad pangad. Esimees Eiki Nestor Valeri Korb, palun! Valeri Korb Aitäh! Lugupeetud härra minister! Narva kiriku tulevikust on tõesti põhjust rääkida, kõik pole sugugi selge. Äsja valminud Tallinna nelja aasta eelarvestrateegia annab raha kultuurikeskuste ja kõikide lasteaedade remondiks ning ligipääsetavuse infosüsteemi loomiseks puuetega inimeste jaoks. Aga juhindudes teie sõnadest küsin, kas sellist arutelu on peetud. Seetõttu on ka enamikul turgudel hinnalangus ja pole lihtne piimatoodetele turgu leida. Siseminister Hanno Pevkur Aitäh! See küsimus jääb küll justiitsministri vastata. Sõltumata sellest, millises vormis on võetud kohustus, ma eeldan, et see on võlausaldaja või võlausaldajate huvide kaitseks ka kirjalikult fikseeritud. Kiirlaenud ilma sissetulekutõendita. On muudetud väärtegude menetlemist, juurde on tulnud videosalvestamine ja ma võiksin veelgi üles lugeda mitmesuguseid muudatusi, mis õigusaktidesse on tehtud. Millegipärast aga selle kuu jooksul oli kuulda ainult halbu uudiseid, et Hiinasse ei saa müüa ja ka Marokosse ei saa müüa mitmesugustel põhjustel. Palun! Urmas Reinsalu Aitäh! Austatud härra kaitseminister! IRL-il on selge plaan, kuidas viia ellu madalapalgaliste maksureform, et parandada nende inimeste toimetulekut, kes teevad iga päev väikse sissetuleku eest rasket tööd. Kui hilisema kontrolli käigus või mingil muul põhjusel selgub, et on esitatud valeandmeid või jäetud midagi märkimata, siis tuleb inimesel selgitada, miks ta on nii teinud. Eile toimus, nagu ma ütlesin, esimene arutelu ning ma usun, et kohtutakse veel ja leitakse lahendus. Riik ei pea vaatama mitte ainult seda, kui palju kelleltki maksudena võetakse, vaid võtma ka tõsiselt arvesse seda, kui palju inimesele pärast maksude maksmist kätte jääb. Nii et eesmärk langetada vähem teenivate, madalapalgaliste inimeste maksukoormust on väga õilis. Tihti tuleb ette olukordi, kus laenu enam ei ole, aga hüpoteek on meelega üles jäetud, sest kui kunagi on vaja laenu võtta, siis saab seda kasutada, nii et ei pea maksma riigilõivu jne. See on ju avalik saladus, et meie ärimehed eksportisid oma toodangut Valgevene kaudu juba pikka aega. Nad kõik on optimistlikult meelestatud ja näevad vaeva selle nimel, et lõplike kokkulepeteni jõuda. Kindlasti on see väga mahukas investeering, et kirik saaks sellise moe ja väljanägemise, nagu me ootame. Kui minnakse juba täielikult pankrotimenetlusse sisse, siis on selge, et kogudusele tekivad rahalised lisakohustused ja võlausaldajate nõuded võivad veel rohkem kahjustatud saada. Mälu järgi ütlen, et kalmistuseaduse järgi vist saab kalmistu kuuluda kas riigile või omavalitsusele, muid valikuid ei ole. Esimene eesmärk on loomulikult see, et inimene, kellel on kohustus huve deklareerida, seda teeks, nii et tema huvid oleks kajastatud ning võimalikud otsused läbipaistvad ja selged. Nagu te õigesti märkisite, seaduses on kohustus, et kõik varalised kohustused tuleb üles märkida, sh sularahas võetud kohustus.

Autorollo kohtuistungile oodatakse salapärast …

. Huvide deklareerimisel on kaks eesmärki. Need ei pea olema tingimata huvide deklaratsiooni vormis, vaid võivad olla ka lihtsalt avalduse vormis. Aga soovitus saab olla selline: tuleb hoida positiivset survet, et võlausaldajad ja võlgnik omavahel kokkuleppe leiaksid. Aga need on kõik esialgsed spekulatsioonid. Loomulikult tähendab see seda, et on eksitud korruptsioonivastases seaduses toodud kohustuse vastu oma huvid deklareerida. Loomulikult, kui ollakse teenistuses olnud kauem, siis kehtivad teised teenistusastmete palgad ja nagu ma ütlesin, me kinnitame need järgmisel või ülejärgmisel nädalal. Seetõttu ma eelistan, et pankrotimenetlus peatub ning võlausaldajad ja kogudus leiavad selle asemel lahenduse, nii et kogudusel on võimalik tööd jätkata ning kirik ja ka kalmistud jäävad avatuks. Eesti riik peaks mõtlema selle peale, kuidas rohkem raha sisse tuua – nii nagu valitsus õpetab perekondi, et neil tuleb rohkem teenida, et perekond paremini elaks. Selline skeem, kus n-ö madal tuluvahemik on kõige madalama määraga, seejärel on üks tuluvahemik, mis on maksustatud tunduvalt kõrgema määraga ja siis jälle maksumäär langeb, on ebatraditsiooniline. Kui me tahame igasse valda saada oma konstaablit, siis poliitilise otsusena võib seda teha. Maakonna tasandil tehakse senisest suurema kaaluga otsuseid, see aga muudab politsei terviksüsteemi jälle natuke paindlikumaks. Valitsusliikmed, kes infotunnis osalevad, on kaitseminister Sven Mikser peaministri ülesannetes, väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sulling ning siseminister Hanno Pevkur. Kui me suudame väärtustada inimeste tööl olemist, siis on meil lootust, et politseinike arv enam ei vähene. Tuleb keeruline menetlus, aga ma väga loodan – puhtalt pikaaegse juriidilise vaidluse välistamiseks pankrotiprotsessis –, et kogudus ja võlausaldajad leiavad lähiajal kokkuleppe. Esimees Eiki Nestor Tarmo Tamm, palun! Tarmo Tamm Aitäh, juhataja! Lugupeetud minister! Ega te ju praegu ühtegi positiivset sammu ei ole astunud ja põllumees seni veel valitsuse abikätt ei tunne. Teie pakutu on tegelikult väga lihtne süsteem, kus tuluvahemikud on maksustatud eri määraga. Küsimuse teisele poolele vastates ütlen, et tõesti on julgeolekuolukord meie regioonis ja Euroopas laiemalt viimase aasta jooksul muutunud märksa pingelisemaks. Aga see ei ole mu küsimus. Kuigi hinnad on madalad, on oma Euroopa eksporti laiendatud, näiteks Hollandisse, Itaaliasse ja Saksamaale. Esimese asjana tahan teile meelde tuletada, et kui me rääkisime novembri tähtajast, siis polnud juttu mitte infovahetusest selleks ajaks, vaid te ütlesite selgesti, et siis on teada, kuhu hakkab toodang liikuma. Ma usun, et pärast infotunni lõppu võime koos üle vaadata, ei ole probleemi. Sellise meetodiga saab muidugi totaalselt vale summa, mis võib olla kohati kaks-kolm korda suurem kui tegelik laenukohustus. Praegu on meil tekkinud väga hea koostöö ühe suure Aasia konglomeraadiga, kes toimetab mitmel Aasia turul. See aga ei tähenda, et ei võiks olla veel ametiasutusesiseseid lisaakte huvide kontrollimiseks. Eile avaldas soovi esitada küsimust üheksa Riigikogu liiget, juhatus otsustas üksmeelselt anda võimaluse siiski kaheks lisaküsimuseks. Kui kogudus sattub rahalistesse raskustesse – eriti, kui koguduse vara hulka kuuluvad ka kalmistud või pühakoda/pühakojad –, tuleb arvestada mitme eri seaduse koosmõju. Nii et vaatamata rahvusvahelise olukorra pingestumisele usun, et Eesti inimesed saavad, võivad ja ka peaksid praegu tundma ennast turvaliselt. Tooteid on võimalik realiseerida ja meie töösturid on suutnud siiski minna uutele turgudele. Kaitseminister Sven Mikser Aitäh! Kindlasti tuleb riigi ressursse planeerides ja riigi tegevusi planeerides vaadata nii kulupoolt kui ka tulupoolt. Poliitiliselt võib igasuguseid asju lubada, aga kui sinna majja satutakse ja tegutsema hakatakse, siis on reaalsus natukene teistsugune. Ka Riigikogu annab selleks oma panuse. Kõik need, kes toodavad pika säilivusajaga tooteid, peavad läbirääkimisi detailide üle, et oma tooteid Aasias turustada, nii et töö käib. Esimees Eiki Nestor Aivar Kokk, teine küsimus! Aivar Kokk Aitäh! Praegu on olukord, kus sealihatootjad on olnud raskes olukorras peaaegu aasta, piimatootjad viimase poole aasta jooksul. Olen ka läbirääkimistel assisteerinud. Mina olen juhtumisi juba osalenud ühel debatil, kus teemaks oli ääremaa turvalisus. Esimees Eiki Nestor Aivar Kokk! Aivar Kokk Aitäh! Arvestades, et me oleme kuhugi turgudele justkui jõudnud ja mõne koha peal veel arutame, tekib küsimus. Ma olen öelnud, et investeeringud ja töökohad ei tule kindlasti sinna, kust inimesed on juba lahkunud. Kui politseinik ei lähe enam turvafirmasse tööle ega hakka ehitajaks, siis me suudame tagada teenindamise. Sularahalaen. Ma leian, et niisugused manöövrid on agressiivsed ja ebavajalikud, need on provokatiivsed ja loomulikult käitub Eesti sellekohaselt. See tuleb väga selgelt välja nii korruptsioonivastasest seadusest kui ka huvide deklaratsiooni vormist. Ka esmaspäevasel kohtumisel siinsamas Riigikogu majas andis EELK kirikuvalitsuse esindaja ülevaate või selge signaali sellest, et kogudusel on olemas raha, et võlga kustutama asuda, ja lähtekoht kompromissi sõlmimiseks on kindlasti olemas. Loomulikult on alati soov saada kõrgemat hinda, aga turu olukord on praegu paraku selline. Ometi, valimiskampaania ajal lubadusi jagades tuleb mõelda ka nende teostatavusele ja näidata väga selgelt ära katteallikad, siis saame palju täpsemalt analüüsida, kui palju ja milliste tulugruppide maksukoormust on tegelikult võimalik alandada. Meie ei toeta suuremate sissetulekute kõrgemat maksustamist. Aga praegu, arvestades, et vastamise aega on kaks minutit, ilmselt ei jõua seda teha. Nii et põhjusi, miks kirikuvalitsus peaks sekkuma selle vaidluse lahendamisse, on rohkem kui küll. Mihhail Korb saab esitada ühe küsimuse ja minister Sulling saab sellele ka vastata. oktoobrist Politsei- ja Piirivalveameti koosseis mõnevõrra vähenes, aga see oligi üks eesmärke selleks, et saavutada just nende – teie kasutatud väljendiga "rohujuuretasandi politseiametnike" – palgatõus. Hetkel, ma arvan, on kõige suurem potentsiaal juustudel, mida toodavad näiteks Saaremaa Piimatööstus ja E-Piim. aastal ja on ka praegu sanktsioneeritud, nii et karistus on. Teie hinnang on selline, et selles suunas tuleks liikuda, aga pärast valimisi, tulevikus tuleb hakata analüüsima, mida teha ja kuidas teha. Linna moodustas korruptsioonitõrje strateegia väljatöötamise töörühma, kuhu kuuluvad erinevate asutuste juhid ja mida hakkab nõustama advokaadibüroo Sorainen

Комментарии