Tartu laenu ja hoiuühistu

Enim levinud vead, mida tehakse auto ostul. Tallinna Hoiu-laenuühistu liikmed osalevad ühistu juhtimisel ja ühistu tegevuse üle järelevalve teostamisel. Tartu laenu ja hoiuühistu. Ühistu tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariigi territoorium. Tagatiseta väikelaenud ilma sissetulekuta. Ühistu tegutseb tulundusühistuna Eesti Vabariigi õigusaktide ning ühistu põhikirja alusel. Liidu ülesannete hulka kuulub vajamineva oskusteabe ja vahendite hankimine ning koolituste korraldamine oma liikmetele. Liit kannab hoolt, et liikmesühistud järgiksid hoiu-laenuühistute toimimise head tava ning ei eksiks seadusega kehtestatud usaldusnormatiivide vastu. Liit hoiab liikmeid kursis hoiu-laenuühistuid puudutavate seadusandlike muudatustega ja osaleb enda võimaluste piires seadusandluse kujundamises. Ühistu kõrgem organ on ühistu liikmete üldkoosolek. Astu liikmeks või Tutvu põhikirjaga.

Tallinna HLÜ finantsteenused liikmetele Tallinna Hoiu-laenuühistu on füüsiliste ja juriidiliste isikute hoiundus- ja laenundusalaseks teenindamiseks loodud finantseerimisasutus, mille eesmärgiks on ühistegevuse kaudu liikmetele teenuste osutamine. Raha annetamine võib su elukvaliteeti tunduvalt parandada. Laen kus ei kontrollita maksehäireid. Kuigi liit on ennekõike loodud abistava institutsioonina toimivatele ja alustavatele hoiu-laenuühistutele, aitab liit ka praeguseid ja tulevasi hoiu-laenuühistu teenuste kasutajaid, hoiatades neid liitumast kahtlase taustaga hoiu-laenuühistutega. Otsuste vastuvõtmisel on igal liikmel üks hääl. Ühistu liikmed on ühtlasi ka selle omanikud ja kliendid

Комментарии