Ülevaade 2016. aasta rahaasjadest

Elav Raamatukogu toimib samadel alustel kui tavalinegi raamatukogu – selles on raamatute kataloog, raamatukoguhoidjad, lugejakaart ning raamatud. Programm on koostatud spetsiaalselt organisatsioonide sisekoolitajatele - spetsialistidele ja juhtidele, kes oma töö iseloomust tulenevalt peavad oma teadmisi ja kogemusi edasi andma ka kolleegidele. Ettekandes vaatleme, kuidas suhestub täiskasvanute õppimise põhiprintsiipidesse õppija hindamine. Omab pikaaegset koolituskogemust erinevate kasutajakoolituste läbiviimisel – Microsoft Office, OpenOffice, Microsoft Windows ja eritarkvara. Tema vastutusvaldkondadeks on kogu SEB Eesti koolituste planeerimine, ettevalmistuse ja läbiviimise koordineerimine, samuti baltiüleste arenguprojektide toetamine. Hariduselt psühholoog ja psühhodraama lavastaja. - uus ja innovaatiline videolahendus, mis valmib video scribingu tehnika abil ühendades endas heli, video ja mängulisuse. aastal kaitses doktoritöö teemal "Eesti täiskasvanukoolitajate professionaalsuse kujunemise võimalused." Põhitegevuseks on õppetöö TÜ haridusteadusteinstituudi õppekavadel. Miks ühtedele sobib ratsionaalsus ja teistele loomingulisus, on tingitud väga erinevatest põhjustest. Ta usub, et töötav sisekoolitussüsteem loob täiesti uued võimalused arendava keskkonna ja motiveeriva õhkkonna loomiseks organisatsioonis. Psühholoogihariduse on omandanud Tartu Ülikoolis. Inimene, kes soovib teisi sütitada muutustele ning nende potentsiaali paremale ärakasutamisele, peab omama ise  tugevat tahet end pidevalt täiendada ning arendada. Oma ettekandes valgustab Tauri veidi aju arengut ja mälu kasutamiseks ning süsteemsuse loomiseks vajalikke tehnikaid, mis toimivad.on hariduselt raamatupidaja, aga töökogemusi nii finants- kui turundusmaailmast. Omab koolitaja kutset ja vajadusel viib läbi koolitusi või väiksemaid töötube. Täiskasvanute Koolitaja KUTSETUNNISTUS on riiklik dokument, mis tõendab, et sul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud valmisolekud, eeldused ja kompetentsid. Sellest ajast saati on erinevatel teemadel koolitamisega tegelenud põhitööga paralleelselt. Sellest ajast alates on osalenud koolitustel, seminarides, suvelaagrites, jutuõhtutel - kuulajana, jutustajana, korraldajana. Lisaks süsteemne mõtlemine ja kordamine. aastal täiendas end Erickson College lahenduskeskse coaching’u programmis. Enne seda tegeles  ettevõtjate ja juhtide arendus-ja koolitusprojektidega Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses. Elina koolituspisik sai alguse kuus aastat tagasi ülikooli ajal tudengiorganisatsioonis. Oli üks Minu Eesti Mõttetalgute koolitustoimkonna eestvedajatest. On kirglik inimese arengu toetaja. Lugejad "laenutavad" neile huvipakkuva raamatu kindlaks määratud perioodiks  ning pärast ühe raamatu tagastamist võib Lugeja laenutada järgmise raamatu. Ta omab magistrikraadi multimeediumi ja õpisüsteemide erialal ning on õppinud kolm aastat TLÜ Digitehnoloogiate instituudi doktoriõppekaval “Infoühiskonna tehnoloogiad”.                      Gea Promet,  Baltikagroup, Mosaic`i naisterõivaste  peadisainer   Ettekanne sisaldab endas  väikeseid kasulikke näpunäited kuidas koolitaja oma rõivastusega parajal määral ettekannet toetaks. Täna tegeleb ta Statoil Fuel & Retail Eesti ASis juhtide arengu toetamisega. Täna toimiv süsteem ei saa olla igavene ning muutub ja areneb koos inimeste ja meid ümbritseva keskkonnaga.   I moodul: Täiskasvanud õppija. Täiskasvanute koolitaja kutse on enesetõendus, tõendus kolleegidele, organisatsioonile ja õppijatele, aga ka panus   täiskasvanute koolitajate kogukonna professionaliseerumisele. Tema valdkonda kuuluvateks teemadeks on juhtimine, meeskonnatöö, kommunikatsioon, emotsionaalne andekus, enesemotivatsioon, toimetulek stressiga, konfliktide lahendamine, läbirääkimisoskused ja avalik esinemine nii eesti kui ka inglise keeles. tagab Microsoft Premier teenuse efektiivse toimimise Eestis. Ühtlasi tegeleb ta sisekoolitajate arenguprogrammiga. Tal on suhtlemistreener tase VI kutsetunnistus ja ta on  PRIA sisekoolitaja. Uskudes inimese vajadusse kestva kasvu ja arengu järele on loonud koolitusfirma KASVURUUM. Kuid erinevus seisneb selles, et Raamatuks on inimene, kellel on rääkida oma lugu.Koolitushooaja avaseminari eesmärk: Tutvuda loova ja interaktiivse, kuid siiani vähemtuntud meetodiga, läbi mille arutada sisekoolitusvaldkonnas olulisi teemasid. Jaana on töötanud lepingulise õppejõuna Tallinna Tehnikaülikoolis, Estonian Business School’is ja Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõppekeskuses ning teinud koolitajana koostööd paljude ettevõtetega nii avalikust kui erasektorist. aastast, mil alustas müüja-klienditeenindajana Nõmme teenindusjaamas. On omandanud kõrghariduse psühholoogias ja kaitsnud magistrikraadi organisatsioonikäitumise erialal Tallinna Ülikoolis. Neid võib kasutada arenguvestlustel, tutvumisringis, koosolekutel või koolitustel vahepalana jne. Eluasemelaenu intressid. Mälu teemad seonduvad esmalt tähelepanu ja keskendumisvõimega, mistõttu on üha suurem fookus läinud tänases kiires maailmas nende omaduste treenimisele.

Detsember 2016 ülevaade: aasta lõppu ilmestas uute.

. Tegutsenud ka ettevõtjana, pakkudes personalitöö ja värbamisteenuseid. Varasemalt oli Janeki ülesandeks tagada Baltikumi tarneahela inimeste areng ja tugi funktsiooni ärieesmärkide saavutamisel. Pihus laen. Tema tööalane karjäär on kulgenud klassikaliselt - alustas klienditeenindajana, edasi koolitajaks ning juhiks. Ettekanne annab ülevaate tagamaadest ja erinevatest vaatenurkadest, mille tulemusena vastavasisuline otsus sündis.on pärit Ida-Virumaalt, Toilast. Kirjutab magistritööd lepitusest. Pelgalt „lehekioskiks“ ei saa nimetada enam ühtegi R-Kioskit. Hingamine on tervendav ja ühendav, sellega ravitakse ja see annab energiat. Aule on õppinud majandust, psühholoogiat ja andragoogikat. aastast ja on pidanud erinevaid ameteid: täienduskoolituste korraldaja, lektor, koolitaja, tehniline sekretär ja haridustehnoloog. Oluline on kord ja korraaustus, aga vastustunne kujuneb läbi otsustamise ja otsustamiseks on vaja valikuvabadust. aastast on sertifitseeritud IMAGO paariterapeut. on Tartu Ülikooli vilistalne ja omab MA kraadi avalikku halduses ja sotsiaalpoliitikas. Nõustab panga juhte ja töötajaid koolitus- ja arenguteemades, tegelen pangaüleste koolitusteemadega, vastutab parima võimaliku koolituskeskkonna ja arenguvõimaluste olemasolu eest. Lisaks räägin sellest, kuidas toimib koolituste korraldamise organisatoorne pool: koolitusvajaduste planeerimine, koolituste valimine, osalejate registreerimine, koolituste järel vaatamine jmt.

Täna vastutab Danske Bank A/S Eesti filiaali kõnekeskuse müügimeeskonna müügieesmärkide täitmise ja hea kliendisuhte hoidmine eest. Et sellises keskkonnas saavutada parimaid õpitulemusi, eeldab koolitussüsteem põhjalikku läbimõeldust ja samas paindlikkust. Juhid ja liidrid peavad olema sisekoolituse ideoloogia innustunud eestvedajad organisatsioonis.

Ülevaade: RABAMULD – EESTI AASTA 2016 MULD

. Ettekandes räägime, miks seda on tehtud, kuidas juhtimisteemade sisekoolitusi on üles ehitatud ja mida on tänaseks sellest kõigest õpitud. Lisaks on õppinud suhtlemistreeneriks ning nõustajaks. Nüüdseks on tal südamest hea meel tõdeda, et see toode, see rõivaese, mis täna tema käe all sünnib annab tuhandetele naistele enesekindluse ja esinduslikkuse nii era-kui ärielus. Sel korral õpime sisekoolitajatele mõeldes lugude jutustamist sisekoolitustel. AS R-Kiosk Eesti tegevjuht R-Kiosk on viimaste aastate jooksul läbi viinud suuri muudatusi. Samuti väärtustab koostööd Pärnu Konverentsidega, eriti projekti "Juhi Jutud" raames.

PDF Eesti meteoroloogia aastaraamat 2016 -

. Selle eesmärk on suurendada inimese motivatsiooni ja liikumist konkreetse eesmärgi suunas, selgitades ja kaardistades inimese argumente muudatusteks. Lühidalt võtab Ruth kokku enda tegemised Politsei- ja Piirivalveametis nii: „Lisaks igapäevastele põnevatele väljakutsele on andnud mulle politseis töötamine kõrge moraalitunnetuse ning kindlalt püsivad väärtused. Vali parim 150 euro väärtuses kiirlaen 3 kuuks.                     , Telia Sonera HR Integration Director TeliaSonera on viimastel aastatel kaasanud oma organisatsiooni inimesi juhtide koolitamisse. Lisaks annab Ta juhtimise aluste loenguid ning juhendab lõputöid. Peale kosutavat suvepuhkust on just õige aeg omandada eesootavaks hooajaks uusi oskusi, et veel enam kaasata kolleege koolitusel, meeskonnas või koosolekul. Enne Microsofti tulemist töötas Leivo EMT-s, kus vastutas firma siseportaali ja projektijuhtimise keskkondade juurutamise ja haldamise eest. Verbaalne- ja mitteverbaalne suhtlemine. Tema järgmine tööalane seiklus ei ole veel selgunud, kuid tema sooviks on panustada marginaliseeritud kogukondadesse.

Raamatupidamisteenused | Raamatupidamisteenused

. Kuidas on koolitajaks olemine aidanud tal  mõista enda rolli ja selle mõju organisatsioonis. Kovisioon võimaldab organisatsioonis töötajate jõustamist ja vastastikuse toetuse arengut ning toetab organisatsioonis paindlikku ja lahendusele orienteeritud probleemikäsitlust. Janikal on magistrikraad organisatsioonikäitumises. Nii on ka sisekoolituse valdkonnas olulised märksõnad süsteemsus ja komplekssus. Motiveeriv intervjueerimine on empaatiline ja reflekteeriv tööriist, mis toetab tulemuslikke vestlusi, aidates toime tulla nii muudatustega kui eesmärkide seadmise ja saavutamisega. Ülevaade 2016. aasta rahaasjadest. Anu usub, et suures osas võtame oma motivatsioonisüsteemi mudeli kaasa lapsepõlvest. Kutse taotlemine ei ole kohustus, küll aga   võimalus, õigus ja koolitaja isiklik valik. Hindab kõrgelt koolitaja isilikku kogemust. Oma ettekandes räägib Marek läbi oma karjääriloo juhi rollist töötajate arendamisel. Otsime koos vastuseid küsimustele Miks ja Kuidas täiskasvanute koolitaja kutset taotleda ja miks sisekoolitajal  võiks/peaks olema  Täiskasvanu Koolitaja KUTSE.on Täiskasvanute Koolitaja Kutsekomisjoni esimees. Rõõmu valmistab vaid vaba töö. kevadel lõpetas transpersonaalse psühholoogia õpingud Sach International University juures hüpnoteraapia erialal. Uurime ka hindamismeetodite tööriistakasti ning meetodi valiku põhimõtteid.on kaubamärgi DevelopDesign konsultant, suhtlemistreener ja koolitaja. Hariduselt on ta rakendusmatemaatik ja kogu oma profesionaalse karjääri töötanud IT’s, kus inimeste järjepidev arendamine on üks peamisi edu võtmeid. töötab PRIA personaliosakonnas ja on sisekoolitussüsteemi arendusmeeskonna SAMM juhtgrupi liige. Tema teadmisi ja oskusi kasutavad teisedki organisatsioonid, näiteks Tartu Lennukolledz saadab igal aastal oma viimase kursuse tudengid Maire käe alla jootmis- ja mehhaanilise remondi praktikale. Sel teemal on ta innustanud sadu Eesti organisatsioone ja tuhandeid töötajaid-tööotsijaid. Omab andragoogi/täiskasvanute koolitaja kõrgeimat riiklikku kutseastet ning on täiskasvanute koolitaja kutsekomisjoni hindamisgrupi liige. on Akadeemiline haridus EPMÜ majandusökonoomika ja juhtimine, ettevõtluse eriala ning EBS Rahvusvahelised suhted MBA. See võib avalduda rõõmus, selguses, julguses, enesekindluse kasvus ja sajal muul moel! Püüdleb läbi isikliku arengu oma raamide täiustamise poole. Ülevaade 2016. aasta rahaasjadest.                       , Ericsson Tallinna tehase, personaliarenduse projektijuht Ettekanne räägib sisekoolituse olulisusest organisatsiooni ja inimeste arengus ning kuidas toetatakse sisekoolitajate arengut Ericssoni Tallinna tehases. Konverentsi sihtrühm: Konverentsile on oodatud kõik sisekoolitusvaldkonnas tegevad inimesed - sisekoolitajad, koolitusjuhid, personalijuhid, personali arendusjuhid, juhid, koolitusspetsialistid, personalispetsialistid Uus koolitushooaeg ei ole enam mägede taga. aastast arendab nii uute kui staažikamate töötajate teenindus- ja müügioskusi. Politsei- ja Piirivalveameti roll on tagada meie kõigi turvalisus ja kui me mõtleme sellele, mis turvalisus meie jaoks on, siis me mõistame, et see koosneb väga paljudest erinevatest aspektidest. Praktiseerime mõningaid hingamisharjutusi, mis annavad energiat ja loovad hea enesetunde. Koolituse ettevalmistamine. Ülesanne pole sugugi lihtne ja puudub ka hõbekuul, mis imeväel kõik probleemid ära lahendaks. on lõpetanud Sisekaitseakadeemia tollinduse alal ning omandanud Tallinna Tehnikaülikoolis haldusjuhtimise magistrikraadi. Hetkel töötab Tallinna Ülikooli avatud ülikooli koolitusjuhina ning veab muuhulgas Koolituskino projekti. Kutset taastõendas käesoleva aasta kevadel. See on suurepärane  võimaluse end taas sisekoolituste lainele viia, suvel kogunenud värskeid mõtteid jagada ning taaskord rikastada end ühe erakordselt vahva meetodiga. Millised võiksid olla hindamise eesmärgid sisekoolitusel, mida üldse saab hinnata ja kuidas seda teha motiveerival ning õppimist toeteval viisil. aastal liitus Muinasjutukooliga, mille eestvedajaks oli ja on jutuvestja Piret Päär. Ta nõustab ja aitab planeerida ettevõtetes/asutustes Microsofti tehnoloogiate kasutusele võtmist ning nende IT meeskonna arendamist ja koolitamist.                       Tiina Pedak, Clavus M.T.K, vabastava hingamise õpetaja Hingamine on elu ja mida sügavamalt sa hingad seda rohkem sa oled elus. ESALi eesmärk on toetada sisekoolitaja kui täiskasvanute koolitaja professionaalset arengut ja  seeläbi tõsta sisekoolituste alase tegevuse professionaalset taset Eestis. Teiseks on väga oluline nende jaatav sisu, sest jaatav sõnum pakub lahendusi, eitav sõnum loob aga kohe vastasseisu. Hariduselt on Karin andragoog, lisaks on ta läbinud karjäärinõustaja väljaõppe. Koolitusprogrammis jagavad teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi viis koolitajat - praktikud organisatsioonidest, õppejõud ülikoolidest, professionaalsed koolitajad koolitusfirmadest. Koolitajana omab Maire rahvusvahelisi elektroonikatööstuse kvaliteedisertifikaate, mida ta iga kahe aasta tagant Taanis värskendamas käib. aastast liitus Kiirlugemiskooli meeskonnaga ning aasta hiljem, pärast kohtumist kaheksakordse mälu maailmameistri Dominic O’Brieniga, hakkas mälutreeninguid tegema. Sedapuhku rikastame heaks traditsiooniks saanud hooaja avaseminaril sisekoolitajaid uue meetodiga, mis pakub palju õppimisrõõmu. Leivo on õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis majanduse ja ärijuhtimise erialadel. Lisaks käsitleb Grete eeliseid, mida annab suures rahvusvahelises ettevõttes töötamine piiriüleselt sisemiste kompetentside jagamise osas. aastast, kui koos toonase Kristiine Kasiino tegevjuhiga tõdeti, et klientidele meeldejääva ja konkurentidest eristuva klienditeeninduse pakkumiseks tuleb asuda ise ettevõtte töötajaid teeninduse vallas välja õpetama. Konverentsi eesmärk: Jagada kogemusi ja teadmisi sisekoolituse tulemuslikumaks toimimiseks. Osales Eesti Telekomi müügi- ja teeninduskoolituste tervikloogika väljatöötamise projektis. Selleks, et sisekoolitus oleks tulemuslik on kõikidel sisekoolitajatel võimalus osaleda kas terves programmis või valida koolitusteema, milles soovitakse enda teadmisi ja oskusi paremaks lihvida. On juhtinud nii avaliku-, era-, kui kolmanda sektori organisatsioone. Selle projekti raames läbis kaheksapäevase koolitaja väljaõppe ja osalenud uue kolmeosalise teeninduskoolituse loomise protsessis. Läbi aastate on paralleelselt põhiameti kõrval tegelenud ka kolleegide koolitamisega: alguses toodete/teenuste koolitamisega, täna on aktuaalne teeninduskoolituste läbiviimine ja panga koolituspoliitikas sõna sekka ütlemine. Uus koolitushooaeg on aga kohe-kohe algamas, mistõttu oleme sisekoolitajatele mõeldes ellu kutsunud Elava Raamatukogu. Ta on juhtinud personalifunktsiooni Tallinna Kaubamaja grupis, SEB-s ja Elionis. Töötanud koolitusspetsialistina Kaitseministeeriumis ja personalijuhina SA Innoves. Praegu tegeleb Maire ka  uute erialakoolitajate järelkasvu väljaõpetamisega, mis on aastaid kestev pikk protsess. õpib hetkel Tallinna Ülikooli rahvusvahelisel õppekaval „Adult Education for Social Change“.

Комментарии