Väikelaen firmale

Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Autoliising ja autolaen • Swedbank

. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist.

1Credit® väikelaen ja hüpoteeklaen / laen kinnisvara tagatisel

.

Väikelaen · LHV

. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Laenud auto tagatisel. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e. Kõige tasuvamad erialad maailmas. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. Väikelaen firmale. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed.

Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega. Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a. andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c. andmed maksevõime kohta; i. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ.

Kui pank ütleb "ei" | Finora Capital

. kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee. AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info

Комментарии