Väikelaenud firmadele

Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid. IPF Digital Estonia OÜ – Credit24. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e. Laenutaotlus Sving.

Kiirlaenukontorid? Leia parim ja soodsaim kiirlaen siit.

. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega. Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid. See on sotsiaalne võrgustik mis pakub sulle võimalust suhelda oma sõpradega ja tutvuda uute inimestega.

AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Väikelaenud firmadele. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a.. Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt.

Kiirlaenud | | Juuni 2018

. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. Kui palju max laenu. Parim liisinguintress. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee. andmed maksevõime kohta; i.

Väikelaen -

. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b. kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e

Комментарии